Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Maahanmuuttajien kotouttamislaki koskisi jatkossa kaikkia maahanmuuttajia

15.10.2010 Sisäasiainministeriö tiedottaa.

 

Valtioneuvosto esittää, että maahanmuuttajien kotoutumislaki koskisi jatkossa kaikkia maahanmuuttajia. Valtioneuvosto sopi kotoutumista edistävän lain sisällöstä tänään ja tasavallan presidentti antoi esityksen eduskunnalle. Esityksen tavoitteena on selkeyttää lainsäädäntöä ja varmistaa, että nykyistä useampi maahanmuuttaja saisi tukea kotoutumiseen heti maahantulonsa jälkeen. 

Kotoutumislaki koskisi vain maahanmuuttajien kotoutumisen edistämistä. Turvapaikanhakijoiden vastaanotosta säädeltäisiin jatkossa omassa laissaan, josta hallitus antaa esityksen myöhemmin tänä syksynä. 

Hallituksen esitys ottaa aiempaa paremmin huomioon erilaisessa tilanteessa olevat maahanmuuttajat. Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä annettaisiin tarvelähtöisesti. Useimmat maahanmuuttajat tarvitsevat tukea kotoutumiseensa, mutta tarpeet ovat hyvin erilaiset. Tarkoituksena on tehostaa ja nopeuttaa työelämään siirtymistä, mutta myös ehkäistä haavoittuvassa asemassa olevien syrjäytymistä. 

Hallitus esittää, että kaikki maahanmuuttajat saisivat perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja ohjausta palveluista saadessaan oleskeluluvan tai rekisteröidessään oleskeluoikeutensa. Perustietoa jaettaisiin sekä painettuna materiaalina että sähköisen verkkopalvelun kautta. Nykylain mukaan perustietoa ei jaeta. Perustietomateriaalin tekemisestä ja jakamisesta olisi vastuussa sisäasiainministeriö. 

 

Alkukartoituksessa selvitettäisiin maahanmuuttajan yksilölliset koulutustarpeet

 

Lisäksi maahanmuuttajat ohjattaisiin alkukartoitukseen, jonka tavoitteena on selvittää maahanmuuttajan yksilölliset tarpeet kotoutumiskoulutukseen ja muuhun koulutukseen tai ohjata suoraan työelämään. Alkukartoitukseen olisivat oikeutettuja työttömät maahanmuuttajat sekä ne maahanmuuttajat, jotka ovat toimeentulotuen varassa. Myös muut maahanmuuttajat voisivat hakeutua alkukartoitukseen ja tästä annettaisiin ohjeistus perustietopaketissa. Näin esimerkiksi nykyisin kotouttamistoimenpiteiden ulkopuolelle jäävät ryhmät, kuten suomalaisten tai maahanmuuttajien puolisoina maahan saapuneet, olisivat oikeutettuja alkukartoitukseen.

 

Alkukartoituksen laatiminen tulisi käynnistää kahden kuukauden kuluessa siitä, kun maahanmuuttaja alkukartoituksen tekemistä pyytää. Työttömille ja työnhakijoiksi rekisteröityneille maahanmuuttajille alkukartoituksen tekisi työvoimatoimisto, toimeentulotuen varassa eläville kunta. Nykyisessä laissa ei ole alkukartoitusta ollenkaan.

 

Kotoutumissuunnitelma vain sitä tarvitseville

 

Alkukartoituksen perusteella viranomainen arvioi, tarvitseeko maahanmuuttaja varsinaista kotoutumissuunnitelmaa, joka sisältäisi suunnitelman kotoutumiskoulutuksesta ja muusta tarvittavasta tuesta työllistymisen edistämiseksi. Kotoutumissuunnitelmaan olisivat oikeutettuja kaikki ne maahanmuuttajat, joiden katsotaan tarvitsevan sitä alkukartoituksen perusteella. Kotoutumissuunnitelman laatiminen tulisi käynnistää kahden viikon kuluessa siitä, kun alkukartoitus on valmistunut.

 

Kotoutumissuunnitelman piirissä olevien maahanmuuttajien määrä nousisi, sillä nyt kotoutumissuunnitelmaan ovat oikeutettuja vain työttömät ja toimeentulotukea saavat maahanmuuttajat. Tavoitteena on, että maahanmuuttajat ohjataan nykyistä nopeammin ja tehokkaammin kotoutumiskoulutukseen. Kotoutumiskoulutus sisältäisi kieliopintoja ja yhteiskunnallista opetusta ja se tulisi suunnitella Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan.

 

Alkukartoituksen kulut korvattaisiin kunnille

 

Kunnille korvattaisiin valtion budjetista alkukartoituksesta aiheutuvat kulut. Kotoutumiskoulutus järjestettäisiin nykymallin mukaisesti pääsääntöisesti työvoimapoliittisena koulutuksena, mutta myös kunta voi järjestää kotoutumiskoulutusta. Peruspalveluiden osalta kunnille aiheutuvia kuluja korvataan valtionosuusjärjestelmän kautta. Lisäksi kunnille maksettaisiin edelleen kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta tai kiintiöpakolaisina kuntiin otetuista henkilöistä laskennallista korvausta kolmen vuoden ajalta. Eräitä erilliskustannuksia, kuten tulkkauksen järjestämisestä, toimeentulotuen maksamisesta sekä huomattavien ja pitkäaikaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia korvattaisiin edelleen täysimääräisesti.

 

Kotoutumiskoulutuksen uutta mallia etsitään kokeilulla

 

Kotoutumiskoulutusta esitetään kehitettäväksi erillisellä kokeilulla. Kotoutumislaissa säädettäisiin samalla kokeilulaista, jossa kokeillaan erilaisia kotoutumiskoulutuksen malleja. Tämä Osallisena Suomessa -hanke kestää vuoden 2013 loppuun. Hankkeen tavoitteena on kehittää kokeilujen perusteella kotouttamiskoulutuksen uusia malleja ja järjestämistapoja. Kokeilussa etsitään mahdollisimman tehokkaat mallit, joilla ohjataan suoraan työmarkkinoille tai tuetaan työmarkkinoilla jo olevien kotoutumista. Lisäksi kehitetään erikseen nykyistä parempia malleja erityistä tukea tarvitsevien sekä maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumisen tukemiseksi. Mallien vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta arvioidaan suhteessa nykyjärjestelmään ja tarvittavat lainsäädäntömuutokset valmisteltaisiin arviointiin perustuen. Kokeilun rahoitus tulee valtiolta, Suomen Kulttuurirahastolta ja Svenska kulturfondenilta.

 

Myös viranomaisten välistä vastuunjakoa selkeytetään

 

Kotoutuminen tapahtuu kaikilla elämänalueilla ja koskee näin ollen useita politiikan sektoreita ja edellyttää tehokasta yhteensovittamista. Hallituksen esityksessä täsmennetään viranomaisten vastuunjakoa sekä valtionhallinnon, aluehallinnon että paikallisella tasolla. Valtionhallinnon tasolla yhteensovittamista esitetään vahvistettavaksi poikkihallinnollisella valtion kotouttamisohjelmalla.

 

Suomessa asui viime vuoden lopussa 155 705 ulkomaan kansalaista. Suurimmat ulkomaalaisryhmät olivat venäläiset, virolaiset, ruotsalaiset ja somalialaiset. Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia oli hiukan yli 207 000 henkilöä. Kotoutumiskoulutuksessa opiskeli vuonna 2009 yhteensä reilut 14 400 maahanmuuttajaa ja hiukan yli 2 900 maahanmuuttajaa oli kotouttamiseen liittyvässä työharjoittelussa tai työelämävalmennuksessa.

 

Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä on saatavilla sisäasiainministeriön verkkosivuilla: www.intermin.fi/ suomi/kotouttamislain_uudistus

 

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola, 071 878 8634, ylitarkastaja Juha-Pekka Suomi, 071 878 8644, ylitarkastaja Sonja Hämäläinen (Osallisena Suomessa -kokeilu), 071 878 8636

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (20 kommenttia)

Käyttäjän wonterghem kuva
Freddy Van Wonterghem

http://wonterghem.puheenvuoro.uusisuomi.fi/39587-n...

Sananhelinästä huolimatta, käytännössä mitään ei muutu.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Freddy, lainaus > "..käytännössä mitään ei muutu",

- todennäköisesti, vaikka tekisikin mieli uskoa positiiviseen kehitykseen..

Pera Pertsa (nimimerkki)

#
Hallituksen esitys ottaa aiempaa paremmin huomioon erilaisessa tilanteessa olevat maahanmuuttajat. Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä annettaisiin tarvelähtöisesti.
#

Tuskinpa venälaiset maahanmuuttajat tarvitsevat kotouttamista samalla tavalla kun somalialaiset tarvitsevat. Että mihin suuntaa tullaan uudessa kotouttamismallissa menemään. Tarjotaanko venäläisille heti työtä vaiko laitetaanko heidätkin koulun penkille opettelemaan kirjoittamisen ja lukemisen alkeita.

Onhan aivan käsittämätön asia, että Suomen itä-naapurissa on koulutettua väkeä pilvin pimein Suomen tarpeisiin, mutta siitä huolimatta maahamme tuodaan täysin kulttureistamme tietämättömiä ihmisiä.

apris28 (nimimerkki)

"Onhan aivan käsittämätön asia, että Suomen itä-naapurissa on koulutettua väkeä pilvin pimein Suomen tarpeisiin, mutta siitä huolimatta maahamme tuodaan täysin kulttureistamme tietämättömiä ihmisiä."

Muistanet tuon oman kannanottosi kun äänestät seuraavissa huhtikuun vaaleissa?

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

# Sirpa Abdallah,

- tuohon voin lisätä vielä, että "Suomen itä-naapurista" on jo saapunut "pilvin pimein" koulutettua väkeä, mutta he tarvitsevat lisäkoulutusta, että saisivat "pätevyyden" työskennellä Suomessa. Nykyän ne koulutusvaatimukset ovat korkeita ja vievät pari-kolme vuotta.

apris28 (nimimerkki)

Viola. Eikös hallitus juurikin halua koulutettua työvoimaa tänne. Luulisi että järjestävät myös vaadittavan lisäkoulutus mahdollisuuden. Hallitus ei siis toimi sanojensa mukaisesti. On täysin turhaa ja rahan haaskausta tuoda täysin lukutaidotonta ja täysin kouluttamatonta, kun kerran naapurista on saatavissa jo valmiiksi koulutettua.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

#Pera Pertsa, lainaus> " Tuskinpa venälaiset maahanmuuttajat tarvitsevat kotouttamista samalla tavalla kun somalialaiset tarvitsevat".

- ei tietenkään.
Olen itse maahanmuuttaja Venäjältä, siis Neuvostoliitosta. Ei minua kukaan kotouttanut! Itse etsin selviytymisväylyjä. Olin vaikeuksissa löytää sopivaa työtä, työskentelin kuitenkin siivoojana erässä firmassa, mutta halusin löytää mielekkäämpää työtä omalle kokemukselleni..mutten onnistunut, koska Neuvostoliitossa saatu korkeakoulutus ei kelvannut Suomessa. Sama tilanne on tänäpäivänäkin Venäjältä muuttaneille.

Muutenkin olin aktiivinen ja kolkuttelin oveja eripaikkoihin. Viranomaiset eivät kertoneet mitään "ylimääräistä", ei edes sitä, että omaishoitajana olisin saanut omaishoitotukea, vaikka kuulin sellaisen olevan ja esitin kysymyksiä moneen otteeseen ja monelle taholle. Kymmenen vuoden päästä! paikkakunnalla asuneena törmäsin sosiaali-ja terveyspisteessä ns."maahanmuuttaja koordinattoriin", joka "piileskeli" saman käytävän viimeisessä huoneessa, jossa minä ja monet muut asioitiin säännöllisesti ja kukaan ei ohjannut meitä hänen luoksensa..

apris28 (nimimerkki)

Viola hei! Tuo mitä kerrot kohtelusta viranomaisten taholta kun muutit tänne, pitää varmasti 100 % paikkansa. Viranomaiselle (kaikille) ei vielä tänä päivänäkään ole selvinnyt että he ovat palveluammatissa. Henkilöille pitäisi kuulua ilman muuta opastus, johon kuuluu nimenomaan opastus lainmukaisiin etuihin. Tänä päivänä kuulee kyllä monen puhuvan kuinka näille humanitäärisille kyllä on kerrottu kaikki mahdollinen. Ja sen kuulemma kyllä huomaakin.

Varsinkin juoksuttaminen luukulta toiselle on valitettavan yleistä palvelutasoa. Ei osata edes opastaa oikealle luukulle. Pitää itse olla hyvinkin aktiivinen.

Olet kuitenkin kotoutunut erinomaisesti tänne omalla aktiivisuudellasi.

Vieras (nimimerkki)

Tuskin mikään suuremmin tulee muuttumaan. Vain konsulttien rahastukset lisääntyvät. Voi vain kysyä, miksi maahanmuuttajan tulee hakeutua siis ilmoittaa kiinnostuksensa. Eikö olisi kotoutumisen vaikuttavuuden kannalta ollut parempi vaatia kaikkia osallistumaan ko. ohjelmaan.

Pitäsi olla määriteltynä sanktiona kotouttamisohjelmaan osallistumattomille (poislukien avioliiton kautta tulleet ja asiantuntijatyöhön tulleet) se, ettei pysyvää oleskelulupaa voida myöntää ja paluu aktivoituu lähtömaahan esim. 3 vuoden oleskelun jälkeen.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

#Vieras, lainaus > "Eikö olisi kotoutumisen vaikuttavuuden kannalta ollut parempi vaatia kaikkia osallistumaan ko. ohjelmaan",

-nimenomaan "vaatia". Tuntuu siltä, että maahanmuuttajia kohdellaan niin kuin pieniä lapsia tai hieman "vajavaisia", ettei ne ymärrä mitään, joten heille ei sovi esittää minkäänlaisia vaatimuksia..

Bogreol (nimimerkki)

Suomalaiset eivät ymmärrä, että muslimeja on turha kotouttaa. Heillä kulttuuri seuraa eurooppalaisten tutkimusten mukaan mukana. Muslimit kasvatetaan kunniakulttuuriin, mistä on vaikea luopua. Jotkut kotoutuvat jollain lailla, useat eivät kotoudu koskaan vaikka kuinka paljon resursseja kotouttamiseen uhrattaisiin.
Monet käyttävät vain hyväksi uuden kotimaansa hyväuskoisia sosiaaliviranomaisia ja mittaavat avustukset viimeisen päälle. Ekstra Bladet kertoo tänään kuudesta irakilaisesta, joilta nyt Tanskan valtio vaatii 130 000 euroa takaisin maksettuja tukia (eläkkeitä ym.), koska ovat nostaneet Tanskan avustuarsin ksia samalla kun ovat eläneet varsin äveriäästi Irakissa.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1431...

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

# Bogreol, lainaus> "Suomalaiset eivät ymmärrä, että muslimeja on turha kotouttaa.Heillä kulttuuri seuraa eurooppalaisten tutkimusten mukaan mukana...Monet käyttävät vain hyväksi uuden kotimaansa hyväuskoisia sosiaaliviranomaisia ja mittaavat avustukset viimeisen päälle..",

- Maahanmuuttajien kotoutumista koskeva laki on ollut vomassa vuodesta 1990.Tämän lain 1 luvun 2§:ssä kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan yksillöllistä kehitystä tavoitteena osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kultturiaan säilyttäen.

Tähän sitten liittyy integraatio, eli siihen sisäältyy aina oman kulttuuriperinteen säilyttäminen samanaikaisesti, kun sopeututaan enemmistön yhteiskuntaan..

Eli näin sen pitäisi mennä. Ei voi asua maassa ja olla niin kuin sen ulkopuolinen..Toinen juttu jos käytetään vain hyväksi oleskelua uudessa kotimaassa ja eikä haluta kotiutua ja integroitua..

esperanza toivonen (nimimerkki)

Tulin omaan kotimaahani Suomeen, juuri vuonna 1990, enka saanut tai vaatinut osakseni yhtaan ainoaa kotouttavaa toimenpidetta: hankin itse asunnon kovan rahan vuokramarkkinoilta perheelleni. En tietenkaan tarvinnut opetusta kielen tai kulttuurin opetuksesta - minullahan oli erinomainen 1960- ja 1970-lukujen koulusivistys kotimaastani, myos kolmannen asteen koulutus. Siita huolimatta seka Suomessa hankkimaani sivistysta, tai ulkomaisia jatko-opintojani ei pidetty minaan, ja olin kummajainen omassa kotimaassani, missa talla kertaa suosiossa olivatkin mm. inkerikot, heidan lapsensa ja lapsenlapsensa. Tervetuloa vain - tai tassa vaiheessa 'tervemenoa', silla itse olen nykyaan kotimaani hyljeksima suomalainen - huudossa on ihan jotkin muut kulttuuripiirteet ja uusi osaaminen ulkomailta. Nykyaan olen Suomessa vain kaymaseltaan, ja mietin, miksei Suomi pida omista syntyperaisista kansalaisistaan yhta hyvaa huolta kuin uusista tulijoista. Ja uusista tulijoista ei ainakaan somalien suhteen ole toivoakaan tuottaviksi ja uuteen kotiin asettuneiski: miehet ovat kuningasjatkia ja naiset - well - eihan heidan kultturiinsa edes kuulu tehda toita, ja miten voisivatkaan. Kiinnostavaa, ovatko tyoikaiset somalinaiset tyovoimareservissa? Jos ovat, saavatko he kautta aikain tyottomyyskorvausta?

teppoteponpoika (nimimerkki)

Mistä löytyisi, vai löytyykö mistään, sellaista tietoa, että kuinka moni esimerkiksi noista tuhansista luku- ja kirjoitustaidottomista AIKUISISTA somaleista (tuohan on tosi) oikeasti opiskelee suomenkieltä?

On täysin naurettavaa opettaa heille heidän omaa kieltään ja kuvitella että se jotenkin auttaisi heitä sopeutumaan. Hehän ovat tulleet Suomeen jäädäkseen, kuten on nähty. Ei somalikaan niin tyhmä ole, että ilmaisesta pöydästä mihinkään lähtisi.
.

apris28 (nimimerkki)

Tiedän että osa näistä on sijoitettu Pietarsaaren seudulle ja nuoret käyvät ruotsinkielisiä kouluja. Tuolla seudulla heitä on suhtkoht paljon. Oisko niin että kielen opetus (suomi-ruotsi) on riippuvainen sijoituskunnan kielestä.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

# Sirpa Abdallah, lainaus > "Oisko niin että kielen opetus (suomi-ruotsi) on riippuvainen sijoituskunnan kielestä."

- mielestäni, periaatteessa suomenkieltä ei saisi ohittaa, vaikka paikkakunta olisi ruotsinkielinen. Tämähän on mielenkiintoista, jos jossain maahanmuuttajille opetetaan ensisjaisesti ruotsin kieltä eikä suomea?

Käyttäjän wonterghem kuva
Freddy Van Wonterghem

Uusi laki

3 § Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) kotoutumisella maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka tavoitteena on hankkia yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla kun tuetaan mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen;

Nykyinen laki

2 §
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) kotoutumisella maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen; sekä

Huomatus: Kotoutuminen ei ole sama kuin integraatio.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

# Freddy, lainaus laista > " kotoutumisella maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä..",

-vuorovaikutteista kehitystä odotetaan myös integraatiossa ( ei olekaan sama kuin kotouttaminen alkuvaihessa).

Integraation onnistuminen riippuu paljolti myös maahanmuuttajan halukkuudesta kielen oppimisen ja yhteisölliseen toimintaan osallistumiseen, mutta se vaatii myös vastaanottavalta yhteiskunnalta ymmärrystä maahanmuuttajan henkilökohtaista ja historiallista taustaa kohtaan.

Integraatio ( jossa annetaan mahdollisuus säilyttää oma kulttuurinsa ja oppia äidinkieltään ) pitäisi erottaa assimilaatiosta, eli sulautumista enemmistökulttuuriin jolloin esim. lapsilla koulussa ei ole mahdollista säilyttää oma äidinkieltä ja kynnys oman kulttuurin hylkäämiseen on matala, koska he eivät ole ehkä oppineet sitä tuntemaan..

Mielestäni, ne henkilöt, jotka haluavat tulla hyväksytyksi uudessa ympäristössä ja yrittävät kovasti "assimiloitua", eli hylätä oman kieleensä ja kulttuurinsa ihan "tahallaan", mutta eivät kuitenkaan tulee "hyväksytyksi", joten putoavat pettyneenä kahden kulttuurin väliin..

esperanza toivonen (nimimerkki)

Saako Suomeen muuttava suomalainen, joka on ollut kauan pois kotimaastaan, kotoutuslain mukaisia kotoutumistukea ja kotoutumissuunnitelmaa?

esperanza toivonen (nimimerkki)

Tulin omaan kotimaahani Suomeen, juuri vuonna 1990- silloin kun maahanmuuttajalaki tai kotoutuslaki teidan mukaanne on tullut voimaan; en saanut tai vaatinut osakseni yhtaan ainoaa kotouttavaa toimenpidetta, enka liioin ulkomaalaiselle puolisolleni: jarjestelimme kaiken itse, suurimmalta osalta ilman tukijoukkoja, joita vanhasta perheestani ei perinteisesti ole loytynyt [silal Suomessahan kaikki huolehtivat vain itsestaan]; hankin itse asunnon kovan rahan vuokramarkkinoilta perheelleni. En tietenkaan tarvinnut opetusta kielen tai kulttuurin opetuksesta - minullahan oli erinomainen 1960- ja 1970-lukujen koulusivistys kotimaastani, myos kolmannen asteen koulutus. Siita huolimatta seka Suomessa hankkimaani sivistysta, tai ulkomaisia jatko-opintojani ei pidetty minaan, ja olin kummajainen omassa kotimaassani, missa talla kertaa suosiossa olivatkin mm. inkerikot, heidan lapsensa ja lapsenlapsensa. Tervetuloa vain - tai tassa vaiheessa 'tervemenoa', silla itse olen nykyaan kotimaani hyljeksima suomalainen - huudossa on ihan jotkin muut kulttuuripiirteet ja uusi osaaminen ulkomailta. Nykyaan olen Suomessa vain kaymaseltaan, ja mietin, miksei Suomi pida omista syntyperaisista kansalaisistaan yhta hyvaa huolta kuin uusista tulijoista, vaikka uusista tulijoista ei ainakaan somalien suhteen ole toivoakaan tuottaviksi ja uuteen kotiin asettuneiski: miehet ovat kuningasjatkia ja naiset - well - eihan heidan kultturiinsa edes kuulu tehda toita, ja miten voisivatkaan, silla he ovat kuningaskansaa, joka ei ole sopeutunut minnekaan. Ja miten olisikaan, kun ylospito on saatavissa hyvinvointivaltiossamme joka tapauksessa. Muistlen KELA:n slogania jotain siihe ntapaan, etta Kela auttaa vaihtuvissa elamantilanteissa. Sehan onkin suunniteltu tilapaisia ja invalidisoivia tilanteita varten. Kiinnostavaa, ovatko tyoikaiset somalinaiset tyovoimareservissa? Jos ovat, saavatko he kautta aikain tyottomyyskorvausta?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset