Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle

Sosiaali-ja terveysministeriön julkaisuja 2010:4

TIIVISTELMÄ

Suomen vammaispoliittinen ohjelma.

VAMPO 2010-2015

 Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia.Kaikilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet elää ja toimia yhteiskunnassa. Syrjintä on kielletty.Hyväksikäyttö ja väkivaltainen kohtelu ovat rangaistavia tekoja. Käytännössä vammaisten ihmisten ei kuitenkaan ole mahdollista käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan ja vapauksiaan tai täyttää velvollisuuksiaan. Yhteiskunnan rakenteelliset esteet ja vallitsevat asenteet rajoittavat vammaisten ihmisten itsenäistä suoriutumista, itsemääräämisoikeutta ja yhteiskunnallista osallisuutta kaikkina ikäkausiina.

 Hallitus halua turvata vammaisten henkilöiden oikeudenmukaisen aseman yhteiskunnassa puuttumalla epäkohtiin konkreettisin korjaus-ja kehittämistoimenpitein. Tätä työtä varten käynnistettiin vammaispoliittisen ohjelman(VAMPO) valmistelu. Ohjelmassa linjataan lähivuosien (2010-2015) konkreettiset vammaispoliittiset toimenpiteet. Samoin linjataan yhteiskunnalliset kehityskulut, joilla tavoitellaan kestävää ja vastuullista vammaispolitiikkaa. Ne edellyttävät toimenpiteitä sekä lähivuosina että niitä pidemmälle ulottuvalla ajanjaksolla.

 Ohjelman toimenpiteet muodostavat kunnianhimoisen kokonaisuuden, jossa kaikkia politiikan lohkoja kehitetään vammaisten ihmisten oikeuksien ,vapauksien, ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien näkökulmasta. Ohjelma on jaettu 14 vammaispoliittisesti merkittävään sisältöalueeseen. Siinä on yhteensä 122 konkreettista toimenpidettä, joilla epäkohtiin tartutaan. Niiden poistamiseksi tai lieventämiseksi tarvittavia korjaavia tai ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä on tarkasteltu kutakin erikseen. Kaikkien osalta on selvitetty toteutuksesta vastaava hallinnonala, aikataulutus,rahoitustarve, velvoite ja mittari tai muu osoitin , jolla toimenpiteen toteutumista seurataan. Osa toimenpiteistä edellyttää muutoksia lainsäädäntöön sekä toimeenpanon ohjausta. Lisäksi tarvitaan koulutusta, tiedotusta,laaja-alaista kehittämistyötä, rahoituksen ja rakenteiden kehittämistä ja käsitteiden ajantasaistamista sekä vammaispolitiikan toteuttamisen ja seurannan tukena olevan tietopohjan vahvistamista.

  Vammaispoliittisen ohjelman kärjen muodostavat toimenpiteet, joilla varmistetaan seuraavat tavoitteet :

1. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioinnin edellyttämien säädösmuutosten valmistelu ja voimaansaattaminen

2. vammaisten henkilöiden sosioekonomisen aseman parantaminen ja köyhyyden torjunta 

3. erisyspalvelujen ja tukitoimen saatavuuden ja laadun varmistaminen maan eri puolilla

4. yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen vahvistaminen ja lisääminen

5. vammaistutkimuksen vahvistaminen, tietopohjan lisääminen sekä laadukkaiden ja monipuolisten menetelmien kehittäminen vammaispolitiikan toteuttamisen ja seurannan tueksi.

 Yli puolet vammaispoliittisen toimenpiteistä arvioidaan toteutettavan hallinnonaloilla ilman lisäkustannuksia. Osa toimenpiteistä edellyttää rahoitusta heti tai toimenpanon myöhemmässä vaiheessa. Monin osin rahoitustarve täsmentyy vasta vastuullisen hallinnonalan päättäessä toimeenpanon vaiheistuksesta ja tasosta. Lähtökohtana on, että toimenpiteitä toteutetaan kulloinkin voimassaolevan valtioneuvoston kehyspäätöksen ja talousarvion puitteissa kohdentaen resursseja mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.

 Ohjelma edellyttää toimenpiteiden tehokasta toimeenpanoa ja seurantaa.Ne käynnistetään heti ohjelman valmistuttua. Tulevaisuuden tavoitteena on kestävä vammaispolitiikka. Se antaa tilaa yhteiskunnan monimuotoisuudelle, torjuu syrjintää ja vahvistaa yhteiskunnan esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Vastuu kestävän vammaispolitiikan toteuttamisesta on yhteiskunnan kaikilla toimijoilla.  

www.stm.fi/julkaisut 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Matti Vuorio (nimimerkki)

Onnettomuuden uhrit erikseen, mutta onko kukaan miettinyt 'kehitysvammaisia', eli millä toimenpitellä estetään KUSTA lorahtamasta sekaan?!

Viola Heistonen (nimimerkki)

#1 Matti Vuorio,

miten teidän kommenttinne liittyy Suomen vammaispoliittiseen ohjelmaan, jonka julkaisi sosiaali-ja terveysministeriö?

Pirkko Leskinen

#1 Hitler keksi keinot. Opiskellessani Länsi-Saksassa 60-luvulla, siellä ei ollut yhtään aikuisia kehitysvammaisia. Vammaisten tuhoaminen onnistui niin hyvin, että Hitler jatkoi juutalaisilla.
Herra varjele meitä uusilta hitlereiltä!

Erland Salo (nimimerkki)

Ehkäpä Suomessa edetään positiiviseen suuntaan myös vammaisten asioissa. Tosin näyttää nuo rahat olevan yhteiskunnalla (valtiolla ja kunnilla) yhä tiukemmalla. Kyse on mielestäni siitä, että virkamieskoneisto eri järjestöjen tuella pystyy tuottamaan erittäin hyviä ja hyvää tarkoittavia suunnitelmia. Mutta niiden toteuttamien näyttää jäävän rahapulan alle.

Kaikkea hyvää ei voi tehdä kaiken aikaa kustannuksista välittämättä. Tässä on kyse ns.priorisoinnista, joka usein on sitä, että eniten ääntä pitävä saa eniten läpi.

Täydelliseksi ei Suomi tule koskaan ( eikä mikään muukaan maa).

Meidän kaikkien suomalaisten tehtävänä on demokraattisesti vaikuttaa yhteiskunnan toimintojen suuntaamista niihin suuntiin, joita pidämme tärkeinä.

Helpompi on tietenkin ratkuttaa eri tavalla ja eri välineissä siitä kuinka huonosti asiat ovat. (Tämä ei koske sinua Viola.) Tuolla tavalla ei saada yhtään mitään aikaan.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

#3 iines, lainaus > " Hitler keksi keinot",

Hitler oli kehittänyt keinot "massa tuhoamiseen", mutta historiasta tiedämme, että yksittäisen ja yksitelleen vammaisten julman tuhoaminen oli jo muinais Kreikan Spartassa keksitty, jossa lapsen synnyttyä sikäläiset "viranomaiset"-eforit tutkivat hänet : jos lapsi näytti mitään heikkouden merkkejä, hänet surmattiin välittömästi, ja jos äiti ilmaisi mitään kauhua, surua tai tuskaa, myös hänet surmattiin heikkoudesta...

Mistä tulee vammaisia keskuudemme? Ei vammaisen ihmisen syy ole omaan synnynnäiseen vammaisuuteen, joka on jo ennen ihmisen syntymistä kehittynyt sikiössä? Synnynnäisiä epämuodostumia on ollut jo iät-ajat ja kansakunnan viisaat ovat pohtineet ja etsineet syitä siihen...

- Roomalainen Gaius Plinius vanhempi(23-79 jKr) on kuvannut suuren määrän epämuodostumia...hän arveli epämuodostumien syntyneen jumalien tahdosta, tarkoituksena näyttää valtaansa tai leikkimieltään. Pliniuksen kerrotaankin sanoneen, että luonto tekee epämuodostumia hämmästyttäkseen ihmisiä ja huvittaakseen itseään.

-Jo antiikin Kreikassa 400eKr.alkaen arveltiin, että raskaana olevan naisen kokemukset voisivat vaikuuttaa syntyvän lapsen kehitykseen. Platon sanoi, että raskaana olevia oli varjeltava toistuvilta ja väkivaltaisilta kokemuksilta ja kivuilta, ja että huolenpidon heistä oli tapahduttava ystävällisellä, mielittyvällä ja rauhallisella mielellä. Myös Hippokrates ja Aristoteles uskoivat vahvasti, että mekaaniset voimat voivat todella aiheuttaa synnynnäisiä vikoja. Ninpä he uskoivat, että kohdun aiheuttama paine ja kohtuun kohdistuvat tapahtumat voisivat vahingoittaa sikiön kehitystä.
Lähde : nettisivut

Siis, voisivatko raskaana olevan naisen kokemukset vaikuttaa syntyvän lapsen kehitykseen?, niin kuin muinais "professorit" Platon, Hippokrates ja Aristoteles uskoivat?

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

#4 Erland Salo,lainaus > " Kyse on mielestäni siitä, että virkamieskoneisto eri järjestöjen tuella pystyy tuottamaan erittäin hyviä ja hyvää tarkoittavia suunnitelmia. Mutta niiden toteuttamien näyttää jäävän rahapulan alle."

Vastaus :
Onhan se pelko olemassa, että kaikki jää pelkästään paperille kirjoitettuna, mutta haluaisin uskoa kuitenkin, että 2010-luvun sivistynyt yhteiskunta alkaa suhtautua aina enemmän "ihmisarvoisesti" todella heikoimpiin, haavoittuneempiin ja puolustuskyvyttömimpiin kansalaisiin ja vaikka "kukon askeliin" mentäis eteenpäin asioitten kehittymisessä positiivisempaan suuntaan, kunnioittaen vammaisten perus ja-ihmisoikeuksia.

Kehitysvammhuolto on jumittunut paikoilleen, omineen rutiininomaisiin tapoihiin, joilla perus-ja ihmisoikeusloukkauksia ei edes pidetä "loikkauksina" kun kyseessä on vaikeasti vammainen tai puhumaton kehitysvammainen!

Ruotsissa kuulemma ei ole enää vammais-ja kehitysvammaislakeja erikseen, siellä ovat päässeet eron jo 60-luvulla!, joten Suomen kehitysvammahuolto "laahaa" näin myöhässä perässä...

Toivottavasti alkaa nousumme nyt korkeammalle tasolle tämän, toivoa antavan VAMPO 2010-2015 ohjelman mukaan. Kiitos laatijoille.

Pirkko Leskinen

Ilahduttavaa, että VAMPO nosti 1 tavoitteekseen YK:n vammaisten oikeuksia koskevan sopimuksen ratifioimisen, ja sitä varten kotikuntalain muuttamisen, joka on kai tulossa eduskuntaan syksyllä sekä kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden rajoitusten uudelleen määrittelyn eli § 42 kumoamisen kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevassa laissa.(EOA vaatinut jo 4 kertaa)
Myös kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistäminen on listalla edelleen, sitä on junnattu jo kohta 8 vuotta.
VAMPO on hyvä ohjelma, jonka toteuttamista pitää seurata ja vaatia.
Tapio Kuosma näkyi kirjoittavan myös VAMPOSTA

Viola Heistonen (nimimerkki)

#7 iines, lainaus > " VAMPO on hyvä ohjelma, jonka toetuttamista pitää seurata ja vaatia ":,

On kyllä hyvä kaikilta osin, josta mainitsette ja just kansa, "seuraamaan ja vaatimaan" ja valvomaan vieläkin missä mitä tapahtuu asijoitten etenemisessä, ettei ne hyvät suunnitelmat ja päätökset jumiutuisi byrokrattien-virkamiesten hyllyille lojumaan..vuosikausiksi.

# Tapani Kuosman blogissa 27.8.2010 "Vaikeavammaisten kansalaisten pakottamisesta pienyrittäjiksi (työnantajiksi)."SOS" vaikeavammaiset, on hyvä asiallinen kirjoitus, muttei siellä otettu vastaan kommentteja. Lieneekö vielä näkyvissä, suosittelisin muillekin kuka ei ollut huomannut.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset