Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Sisäasiainministeriön budjettiehdotus 2011: Painopiste rikosten ja onnettomuksien ennaltaehkäisemisessä sekä kotouttamisen kehittämisessä.

Tiedotepalvelu 30.7.2010.

Sisäasiainministeriön tavoitteena on tehdä Suomesta Euroopan turvallisin maa. Tähän pyritään panostamalla rikosten, onnettomuksien ja sisäistä turvallisuutta vaaraantavien häiriö-ja uhkatekijöiden ennaltaehkäisemiseen. Ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen operatiivisen toiminnan keinoin säilyy tärkeänä painopisteenä. Sisäasiainhallinto toteuttaa tehokasta, aktiivista ja vastuullista maahanmuuttopilitiikkaa.

Sisäasiainministeriön hallinnonalan kokonaismäärärahat ovat noin 1 315 miljoonaa euroa.

Sisäasiainministeriö esittää, että se voisi ylittää kehysmäärärahat noin 28 miljoonalla eurolla.

Poliisin toimintaa painotetaan rikollisuutta ennaltaehkäisevään suuntaan.

Poliisin ensivuoden tavoitteissa korostuu rikollisuuden ennaltaehkäiseminen.Väkivaltarikollisuuden torjunnassa tärkeitä painopistealueita ovat lähisuhdeväkivalta sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuva rikollisuus. Yleisen taloustilanteen myötä harmaan talouden  ja talousrikollisuuden torjuntaan. Poliisi panostaa erityisesti talousrikollisuuden sekä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Lisäksi eri kansanryhmiin kohdistuviin ja rasistisiin tekoihin puututtava aktiivisesti.Poliisin toimivaltuuksien sääntelyä selkeytetään toteuttamalla esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain kokonaisuudistus.

Vuoden 2011 talousarviossa poliisin toimintamenot ovat noin 680 miljoonaa euroa. Sisäasiaministeriö esittää poliisin toimintamenoihin kehyksen ylittävää määrärahaa talousrikollisuuden torjuntaan sekä Suojelupoliisille turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon perusturvan kansallisen terrorismin torjunnan strategian toimeenpanoon. 

Rajavartiolaitos keskittyy laittoman maahantulon  ja ihmiskaupan torjuntaan.

Rajavartiolaitoksen rikostorjuntatyössä keskitytään laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjuntaan tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Rajojen valvonta kohdennetaan ja valmiutta ylläpidetään siten, että tärkeimmillä alueilla luvattomat rajanylitykset  estetään tai havaitaan välittömästi. Meripelastustoimi toteutetaan siten, että kaikkiin merellisiin hätätilanteisiin osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastustapahtumien havaitsemiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä.

Rajavartiolaitoksen kalustoa uudistetaan suunnitelmallisesti sekä kehitetään edelleen automaattista rajatarkastustoimintaa. 

Vuoden 2011 talousarviossa rajavartiolaitoksen toimintamenot ovat noin 221 miljoonaa euroa.

Pelastustoimen tavoitteena onnettomuksien vähentäminen sekä hätäkeskusuudistuksen läpivieminen.

Pelastustoimen keskeisenä yhteiskunnallisena tavoitteena on vähentää onnettomiksia, erityisesti tulipaloja ja palokuolemia. Onnettomuksien tapahtuessa pelastustoimen tehtävänä on antaa nopeaa ja tehokasta apua sekä pyrkiä pienentämään onnettomuksista aiheutuneita vahinkoja.

Pelastustoimen kehittämisessä painotetaan lisäksi pelastuslaitosten toiminnallista uudistamista sekä niiden valmiutta suoriuutua tehtävistään toimintaympäristön muuttuessa.

Hätäkeskutoiminnan tavoitteena on yhtenäinen, verkottunut ja valtakunnallinen hätäkeskuslaitos, joka vastaa avun tarpeeseen viipymättä ja ammattitaitoisesti.

Hätäkeskusuudistus toteutetaan vahvistettujen linjausten mukaisesti.

Vuoden 2011 valtion talousarviossa pelastustoimen toimintamenot ovat noin 14 miljoonaa euroa ja hätäkeskuslaitoksen yhteensä 58 miljoonaa euroa.

Maahanmuutossa panostetaan kotouttamisen parantamiseen ja turvapaikkaprosessin tehostamiseen.

Maahanmuuttohallinnossa kotouttamislain kokonaisuudistus viedään loppuun ja tehostetaan maahanmuuttajien kotoutumista. Kotouttamislain uudustamisen tavoitteena on selkeyttää lainsäädäntöä ja saada nykyistä useampi maahanmuuttaja kotoutumista edistävien palvelujen piiriin. Jatkossa kaikki maahanmuuttajat saisivat perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, oikeuksista ja velvollisuuksista oleskeluluvan saamisen yhteydessä. Maahanmuuttajat olisivat myös oikeutettyja alkukartoitukseen, jossa arvioidaan kielikoulutustarpeet ja selvitetään tarvitseeko maahanmuuttaja kotoutumissuunnitelman.

Turvapaikkaprosessia tehostetaan viranomaisyhteistöllä ja turvapaikkamenettelyä koskevien säännösten toimivuutta seurataan tarkasti. Kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntiin sijoittamista tehostetaan yhteistyössä ELY-keskusten kanssa.

Maahanmuuttoviraston toimintamenoihin ja pakolaisten ja turvapaikkahakijoiden vastaanoton menoihin on varattu noin 101 miljoonaa euroa. Sisäasiainministeriö esittää, että kiintiöpakolaisten vastaanotosta kunnille maksettavaa laskennallista korvausta maksettaisiin jatkossa neljältä vuodelta nykyisen kolmen vuoden sijaan.Lisäksi esitetään, että yli 7-vuotiaista pakolaisista ja oleskeluluvan saaneista turvapaikkahakijoista kunnille maksettavaa laskennallista korvausta korotettaisiin. Nykyisellään laskennallinen korvaus ei kata todellisia kuluja ja sisäasiainministeriö esittää, että korvausta korotettaisiin 40 prosenttia. 

Lisätietoja : talousjohtaja Jukka Aalto.071 878 8510, ministeri Holmlundin erityisavustaja Kristiina Kokko, 050 342 3654, ministeri Thorsin erityisavustaja Gorrina Tammenmaa, 050 456 0808

Sisäministeriön hallinnonalan talousarvioesitys vuodelle 2011 on saatavissa ministeriön verkkosivulta : www.intermin.fi/suomi/tulosuunnittelu

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Reijo Tossavainen

"Nykyisellään laskennallinen korvaus ei kata todellisia kuluja ja sisäasiainministeriö esittää, että korvausta korotettaisiin 40 prosenttia."

Näin kertoo blogisti. Budjettikäsittelyssä esim. tämä pyyhittiin yli.

Viola (nimimerkki)

#1 Reijo Tossavainen ".Budjettukäsittelyssä..pyhittiin yli" :,

tiedot ovat sisäisiainministeriön tiedotteesta, joka tuli 30.7., Olinkin kommentoimassa tätä budjettiesitystä : vuonna 2009 sisäasian.ministeriön esitys ( Wikipedian mukaan ) oli 1,2 miljardia euroa. Kuinka paljon sitten miljardeja vuodelle 2011?, koska eihän noitten laskelmien mukaan tulee yli miljardia.
Tämä teksti joka tuli s.postina mielestäni muistuttaa enemmän toimintakertomusta. Eikos budjetti sisällä tulot ja menot. Jos tarkkoja ollaan, niin ekös arvioinnissa pitäisi olla luvut kuinka paljon ja minne lähtee rahaa. Esim., väkivallan- ja talousrikoksen torjuntaan,rajavartiolaitoksen rikostorjuntaan..j.n.e.. Varmaan ne luvut olivat sitten käsittelyssä..., mutten löytänyt mitään siihen viittavaa intermin.fi sivulta. Kiitos kommentistanne.

Mikko K (nimimerkki)

Ei onnistu tuo kotouttaminen ainakaan jos ei vaihdeta siinä touhuavia henkilöitä. Nykyisillä on ollut jo parikymmentä vuotta aikaa tehdä asiat oikein, joten miksi heihin pitäisi nyt luottaa. Mitä enemmän toiminta pyörii rahan voimalla sitä enemmän se kerää ahneita politiikkoja sidosryhmineen.

Tauno (nimimerkki)

Hymyilyttää koko tarina, "luvattomat rajanylitykset estetään" ja milläs harteilla sisäasianministeriö tuon tekee, eihän nykyään tarvitse kuin kävellä rajan yli ja sanoa että anon turvapaikkaa. Rajavartijat ressukat eivät voi kun levitellä käsiään ja kuljettaa tämä epämääräinen porukka keräilykeskukseen.
Ja politikot vielä kuvittelevat että ihmiset menevät tuollaiseen hölmöön höpinään.
Suomi on lopullisesti menettänyt oikeutensa määrätä itse omista asioistaa ja sillä siisti.

Viola (nimimerkki)

#3 Mikko K " Mitä enemmän toiminta pyörii rahan voimalla sitä enemmän se kerää ahneita politiikkoja sidosryhmineen" :

Toiminta pyörii myös rahan voimalla pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden lisäksi myös kehitysvammaisten/vammaisten ja vanhusten kohdalla. Käytännössä yhteiskunta on mennyt jo niin pitkälle yksityis sijoituspaikoissa siinä bisneksessä, että se viittaa ihmiskauppaan...

Viola (nimimerkki)

#4 Tauno : "Suomi on lopullisesti menettänyt oikeutensa määrätä itse omista asioista ja sillä siisti" :

Kertoisitko miksi, mielestäsi, asiat ovat niin?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset