Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Tukiliiton esitykset hallitusohjelmaan.

Kehitysvammaisten Tukiliiton ry:n lehti "Tukiviesti" nro.3/2010 toi ilahduttavan uutisen, sen sivulla on Tukiliiton esitykset hallitusohjelmaan. Viihdoinkin!

Teksti kokonaisuudessa :

"Tukiliiton esitykset tulevaan hallitusohjelmaan vei kesäkuussa johtava lakimies Sirkka Sivula eduskunnan vammaisasian yhteistyöryhmään. Kehitysvammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta edistävä toimia ovat Tukiliiton mielestä:

1. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksia tulee ratifioida ja varmistaa, että Suomen lainsäädäntö sekä käytännön viranomaistoimet vastaavat sopimuksen sisältöä.

- Kotikuntalain liikkumisvapautta rajoittavat säädökset on kumottava.

- Perusoikeuksien rajoittamista (pakotteita) koskevien sopimuksen vastaisten säädösten tilalle on luotava vahva yleislaki, jonka tehtävänä on varmistaa itsemääräämisoikeuden toteuttaminen ja hyvää kohtelu.

-Jokaiselle henkilölle on taattava yhdenvertainen oikeustoimikelpoisuus kaikilla elämänalueilla sekä turvattava sen toteuttamiseksi tarvittava tuki.

- Edellyttää holhoustoimilain uudistamista sekä tuetun päätöksentekojärjestelmän luomista Suomeen.

2. Kehitysvammaisten asumispalveluiden laatu on varmistettava.

- Asumispalveluiden laatu on varmistettava siten, että jokaisella on mahdollisuus saada sopiva koti valitsemastaan paikasta sekä apu jokapäiväisen elämän toimintoihin, omien valintojen ja päätösten tekemiseen sekä sosiaalisen vuoro vaikutukseen ja osallisuuteen.

-Tämä edellyttää asumispalveluiden jättämistä kilpailuttamisen ulkopuolelle.

- Laitosten nopeaan, suunnitelmalliseen ja hallittuun hajauttamiseen on varattava riittävät resurssit Valtioneuvoston 21.1.2010 kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palveluiden järjestämisestä antaman periaatepäätöksen mukaisesti. 

3. Vammaislainsäädännön kehittämistä tulee jatkaa.

Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain pohjalta tulee luoda uusi YK:n sopimuksen mukainen vammaispalvelulaki, joka vahvistaa itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta sekä turvaa vähintään nykyiset palvelut. Yhdenvertaiset palvelut tulee turvata myös runsaasti hoivaa, huolenpitoa ja valvontaa vaativille henkilöille.

- Henkilökohtaista apua tulee vammaispalvelulain mukaan antaa päivittäisiin toimiin, työhön, opiskeluun, harrastuksiin,yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä sosiaallisten suhteiden ylläpiämiseen.Jotta säädös turvaisi yhdenvertaisen avun saannin myös kehitysvammaisille henkilöille, lakiin tulee lisätä velvoite  antaa apua myös itsenäiseen päätöksentekoon ja oman elämän hallintaan".

Kommenttini : "Vammaislainsäädännön kehittämistä tulee jatkaa",

mielestäni sen pitäisi olla valmis jo tämän hallituksen aikana. Lakien yhteensovittaminen alkoi jo pääministeri Matti Vanhasen ensimmäisen kauden aikana ja piti olla valmis v.2007. Mitä teki asialle tämä hallitus? Ei mitään, ainakaan vielä!

Toivottavasti nyt asia lähtee liikkeelle ja STM-kaan ei käy jarruttamaan enää?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Kalevi Mattila (nimimerkki)

Mahtavat erityishuoltopiirit, Kehitysvammaliitto, Kuntaliitto ja STM eivät näytä mitenkään edistävän vammaislakien yhdistämistä. Ehkä on kysymys vallasta ja instituutioiden säilyttämisestä.
Kehitysvammaisten hoidossa liikkuvat suuret rahat, 250 e käyttöpäivä asumisesta ei ole vielä mikään huippuhinta, lisäksi tulee päivätoimintamaksut.
Yksityiset palveluiden järjestäjät ovat myös huomanneet kehitysvammaisten hoidon rahakkaaksi toiminnaksi.
Mutta kuka valvoo, että asuminen ja päivätoiminta on laadukasta ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa EI KUKAAN!
Villin lännen säännöt vallitsevat!
Sama bisnes vallitsee myös lastensuojelulaitoksissa

Viola (nimimerkki)

#1 Kalevi Mattila : " Villin lännen säännöt vallitsevat" :

Se on niin totta kuin vaan olla voi! Olen kulkenut kehitysvammaisen autistisen tyttärenpoikani perässä jo parikymmentä vuotta ja ihmetellyt ja kummastellut miksi annetaan täällä Suomessa asiat olla niin kuin ne ovat kehitysvammaisten kohdalla!? Miksi kukaan omaisista ei nouse barrikkadeille puolustamaan heidän ihmisoikeuksiaan? Miksi annetaan loukata perheen jäseniämme, jotka syystä tai toisesta ovat joutuneet asumaan kunnan tai yksityisessä palveluyksiköissä? Miksi tyytymme siihen, että heiltä riistetään vapaus jopa moderni yksiköissä, jossa esimerkiksi täällä hetkellä vankina on rakas lapsenlapseni?

Kukaan viranomainen ei valvo riittävästi palvelun laatua ja kehitysvammaisen omaiset pelkäävät kostoa ja aiheellisestikin. Jos joku uskaltaa kyseenalaistaa palvelun laatua tai puuttua väärinkäytöksiin, hänet nopeasti hiljennetään sanktioilla.

Omaiset riitautuvat keskenään eriarvoisen kohtelun vuoksi.
Tyttärenpokani kansa kaksi kehitysvammalaitosta ja avohuoltoyksikköä kiertäneenä, tiedän mikä salailun ja pimittelyn ilmapiiri niissä vallitsee.

Hyväksikäyttöön ja pahoinpitelyihin ei puututa, lääkityksiä salataan ja mielestäni, jopa lääkärit joskus! liittoutuvat heidän kanssa vanhempia tai lähinomaisia vastaan ja antavat viranomaisille epäilyttäviä, mutta asumisyksikön toimintaa tukevia lausuntoja kehitysvammaisen lääkityksestä ja terveydentilasta!?

Suomessahan on kaikki hyvin!..

Terveisin Viola Heistonen.

pirkko leskinen (nimimerkki)

Kotikuntalaki hyväksyttiin ennen juhannusta. Mitenhän sitä sovelletaan kehitysvammaisten kohdalla. Kuka saa päättää kotikunnan vaihtamisesta, kehitysvammainen itse, hänen omaisensa vai viranomaisedunvalvoja.

Jos kehitysvammaiselle on määrätty viranomaisedunvalvoja laajoin valtuuksin tai kaikkiin henkilöä koskeviin asioihin, eli vastaamaan tämän terveydestä, terveydenhuollosta, hoidosta, asumisesta ja asuinpaikasta, kehitysvammainen on täydellisessä holhouksessa.
Tietysti viranomaisedunvalvojan tulee selvittää vammaisen tahtoa ennenkuin tekee päätöksiä. Viranomaisedunvalvojilla ei kuitenkaan ole paljoa aikaa (edunvalvottavia yli 200) eikä asiantuntemusta vaikeavammaisten tai puhumattomien kommunikaatiosta eli he luottavat täysin hoitohenkilökunnan mielipiteisiin.

Eräs edunvalvoja muutti lievästi kehitysvammaisen henkilön kotikaupungistaan asumaan kauas maaseudulle, ettei olisi turhia houkutuksia.

Eräs edunvalvoja sallii vaikeavammaisen kotikäynnit, jos hän on itse läsnä, ja kotikäynti toteutetaan silloin kun edunvalvojalle sopii.

Eräs edunvalvoja ilmoitti, että vammaiselle alkaa nyt uusi elämä hänen edunvalvojuutensa aikana.

Omaisilla ei ole mitään mahdollisuuksia vaikuttaa vammaisen lapsensa edunvalvojan vaihtamiseen. Maistraatti, joka on hakentut laajan viranomaisedunvalvojuuden vammaiselle, ei lähde sitä muuttamaan.

Holhouslainsäädännön muuttaminen sekä pakkokeinojen käytön uudelleen säätely tarvitaan vielä ennenkuin Suomi pystyy ratifioimaan YK:vammaisten oikeuksia koskevan sopimuksen.

Pirkko Leskinen

Kehitysvammaisten erityishuollosta säädetty laki tuli voimaan 1977, sitä on kaiken aikaa muutettu ja uudistettu, hengeltään kehitysvammalaki on ikivanha, se puhuu vammasta ja viasta, kun tänäpäivänä vammaisuus nähdään rajoitteina, joita tuetaan erilaisin apuvälinein, tukitoimin ja etuuuksin.

Kehitysvammaisten lasten päivähoito siirtyi kunnille jo 80 luvulla.
Perusopetus ja ammatillinen koulutus ovat siirtyneet opetusviranomaisille. Tosin osa ammatillisesta erityisopetuksesta siirtyi yksityisille säätiöille, valtion ammatillisten erityisoppilaitosten laukkauttamisen kautta, mutta kuitenkin kaikki ammatilllinen erityisopetus on opetusministeriön luvanvaraista ja rahoittamaa.

Nyt pitäisi kehitysvammaisten asuminen ja päivätoiminta siirtää kokonaan kuntien vastuulle. Kallis ja byrokraattinen erityishuoltopiirijärjestelmä pitäisi purkaa.
Laitosten purku tulee toteuttaa ei vain ulkoisin toimin vaan myös asumisen sisällön tulee muuttua. Laitoksen toimintatavat eivät saa siirtyä pikkulaitoksiin.
Yksityisiä palvelukoteja, joita perustetaan kaiken aikaa, sekä omaisten voimin, että yksityisten yrittäjien toimesta, tulee maksajakuntien valvoa paremmin. Epäkohtiin puuttuvat omaiset leimataan helposti häiriköiksi, eivätkä heidän valituksensa johda mihinkään.

Tänä päivänä korostetaan kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta. Heidän tulisi saada päättää asumisestaan, missä haluaa asua, kenen kanssa haluaa asua ja keitä työntekijöitä haluaa ohjaamaan asumista ja työtä.
Käytännössä lievästi kehitysvammaisilla ihmisillä on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä, mutta käytännössä kotikunta sijoittaa vammaisen asumaan minne parhaaksi katsoo, ryhmäasumisessa ei ole mahdollista valita asuinkumppaneitaan eikä työntekijöitä, ei edes omahoitajaa..

Vaikeavammaisten ja puhumattomien henkilöiden itsemääräämisoikeus on vieläkin rajoitetumpi. Kuka pystyy parhaiten tulkkaamaan heidän kommunikaatiotaan ja viestejään. Ikuinen kiista, ovatko omaiset vai ammattilaiset parhaita tulkkeja. Joka tapauksessa vaikeavammaisella on hyvin vähän asioita, joista hän saa päättää. Asumispalveluissa toimitaan ryhmän ehdoilla, ei yksittäinen asukas voi valita päivärytmiään, ei päivätoimintaansa eikä edes ruokailujaan. Jos asukas ei halua lähteä päivätoimintaan, hänet kannetaan taksiin, jos asukas ei halua syödä keittopäivinä keittoa, hänen on syötävä vaikka oksentaen.
Vaikeavammainen on omilla merkeillään pyytänyt päästä käymään kotonaan, sitä ei ole järjestetty kolmeen vuoteen.

Kehitysvammaisen itsemääräämisoikeudesta puhuminen on käytännössä pelkkää näennäisdemokratiaa. Kehitysvammaisen tahto on edelleen tiukasti työntekijän esiliinan taskussa.

Viola (nimimerkki)

#4 iines : "Kallis ja byrokraattinen erityishuoltopiirijärjestelmä pitäisi purkaa":

Erittäin hyvin perustelette asioita.

Isot ja mahtavat eritryishuoltopiirit on järjestetty, mutta ruohotason juurella asiat ovat epäkunnossa kehitysvammaisten kohdalla.

"Piirit" elävät omaa elämää omassa loistossa ja kehitysvammaiset henkilöt paikan päällä ovat jätetty oman onnen nojaan. Olen sama mieltä, että :

KALLIS JA BYROKRAATTINEN ERITYISHUOLTOPIIRIJÄRJESTELMÄ
PITÄISI PURKAA POIS!

Viola (nimimerkki)

#4 iines " Vaikeavammainen on omilla merkeillä pyytännyt päästä käymään kotonaan sitä ei ole järjestetty kolmeen vuoteen" :

Millaisia ihmishirviöita ovat tässäkin tapauksessa vaikeavammaisen ihmisparan ympärillä, etteivät anna käydä kotona, vaikka ihminen haluaisi!? Missä sitten on tämänkin ihmisen kohdalla se itsemääräämisoikeus??? Hän ja myös hänen lähinomaiset joutuvat varmankin kärsimään. Hengistä kidutustahan tuollainenkin toiminta on, ja jatkuu kolme vuotta!

Muutkin esimerkit todistavat ja itsekin olen huomannut sen, ettei kehitysvammahuollossa hoitohenkilökunta useimmiten turhaan tunteile..ja jos vielä esimies antaa malliinsa ja tukee ja jopa vaatiikin sellaista toimintaa.

Kuinka kauan voi jatkua tällainen kehitysvammaisten ihmisarvoa loukkaava toimintasuunta Suomen kehitysvammahuollossa?

Viola (nimimerkki)

#3 "Eräs edunvalvoja sallii vaikeavammaisen kotikäynnit, jos hän on itse läsnä ja kotikäynnit toteutetaan silloin kun edunvalvojalle sopii" :

Tuntuu siltä, että virkaedunvalvojille on annettu liikaa valtaa ja he ovat ottaneet jo poliisin ja tuomarin roolin. Ja ovat koskemattomia niin kuin ulkomaisten diplomaatit vierassa maassa. Heidän sanansa on vahvempi "laki" kuin tuomarin päätös.

Viola (nimimerkki)

#4 iines : " "Laitoksen toimintatavat ei saa siirtyä pikkulaitoksiin" :

ei saisi, mutta kokemuksia on siitä, että pahamaineistenkin laitosten tavat ovat siirtyneet yksityisiin moderneihiin pikkulaitoksiin ja tavat vaan kovenevat verrattuna kunnanlaitoksiin, koska yksityinen laitos on kuin jonkun muun maan suurlähetystö, ettei sinne, ei edes pihalle noin vaan pääse.

Ovet vahvasti lukitaan, ovikellot pois toiminnasta, videokamerat ja nauhoitukset kaikkalla..Kirjoitinkin kerran, että vielä piikkilankaaitat täytyy vetää ympärille, ettei takuulla kukaan näkisi mitä siellä suljettujen ovien takana tapahtuu kehitysvammaiselle! Ei varmaankaan hyvä, jos niin kovassa pelossa eletään ja halutaan olla kilpikonnankuoreessa ympäristöstä...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset