Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Vanhusneuvostot laadunvalvojiksi.

Kirjoittaa Eläkkeensaaja-lehti 4/2010.

"Kunnallisia vanhusneuvostoja kehotetaan aktivoitumaan vanhustenhuollon laadun valvojina.Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on lähettänyt asiaa koskevan kirjeen maamme vanhusneuvostoille sekä sosiaali-ja terveyslautakunnille niissä kunnissa, joissa ei vielä ole vanhusneuvostoja.

Kirjeen taustalla ovat monet maamme vanhustenhuollossa  todetut ja kansalaisiakin ravisuttaneet puutteet.Hoidon laatua koskevat normit ja ohjeet eivät EETU ry:n mielestä sinänsä ansaitse moitteita, mutta niitä ei aina noudateta tavalla, joka takaisi sitä hoidon tasoa, arvokuutta ja koskemattomuutta, jota vanhukset ja heidän omaisensa oikeutetusti voivat edellyttää pohjoismaiselta hyvinvointiyhteiskunnalta.

Vanhusneuvostot on asetettu valvomaan ikäntyvän väestön etuja kunnissa ja näin ollen myös vahvistamaan kunnallista kansanvaltaa. Ne ovat täällä hetkellä lähinnä neuvoa antavia elimiä kunnissa, niillä ei vielä ole lakisääteisiä tehtäviä..

Eläkeläisliittojen etyjärjestö kehottaa nyt vanhusneuvostoja jatkuvaan tietojen hankintaan kunnallisilta viranomaisilta siitä miten vanhustenhuollon laatukriteereita nodatetaan.

Normeista tärkeimmät koskevat EETU ry:n mielestä henkilökunnan vaihtuvuutta suhteessa hodettavien lukumäärään, lääkitystä ja erityisesti ylilääkityksen vaaraa, potilaiden terapiaa sekä hoidon tarjojan vaihtumisen vaikutusta hoidon laatuun..

Eläkkeläisliittojen etyjärjestö EETU on viime aikoina muutenkin peräänkuuluttanut parempaa laadunvalvontaa maamme vanhusten huollossa. Järjestö on muun muassa ollut yhteydessä sekä peruspalveluministeri Paula Risikkoon että sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälään.

Vaikka operatiivinen vastuu vanhustenhuollossa nykyään on kunnilla, on kokonaisvastuu hoidon laadusta ja sen tasapuolisesta toteutumisesta edelleen valtiovallalla."

Tällaista valvontaelintä olisi myös hyvää ajatella vammaistenhuollossa ja pistää asialle vammaisneuvostot. 

Laadunvalvonnassa on parantamisen varaa, niin vanhusten kuin vammaistenkin hoidossa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Pirkko Leskinen (nimimerkki)

Vanhusasiamiestä ja vammaisasiamiestä on jo pitkään esitetty valvoviksi viranomaisiksi. Lapsiasiamieshän meillä jo onkin.
EOA Paunio velvoitti lääninhallituksia keräämään alueiltaan tietoja vanhusten hoidon tasosta. Paunion raportista tuli hyvin esiin vanhusten itsemäätäämisoikeuden rajoittaminen ja pakkokeinot. STM:ssä valmistelussa oleva itsemääräämisoikeuden rajoituksia koskeva lainsäädäntö toivottavasti myös selkeyttää vanhushuollon pakkokeinojen käytön, nythän ne eivät perustu mihinkään voimassa olevaan lakiin.
Fyysisten rajoitteiden käytöstä vanhustenhuollossa v 2004-2009 väitöskirjan tehnyt Reetta Saarnio totesi eräässä luennossaan vanhuksen alistumisen pakkokeinoihin antavan hoitohenkilökunnalle luvan niiden käyttöön. Puuttuva ohjeistus voi johtaa pakkokeinojen rutiininomaiseen käyttöön, mutta myös henkilökunnan kokevan syyllisyyttä toiminnastaan.
Kunnalliset vanhusneuvostot voisivat kiertää säännöllisesti kuntansa palvelukoteja.

Järvenpäässä suunniteltua Kivipuiston palvelukodin asukkaiden pakkomuuttoa eivät ole vanhusneuvosto eikä syntyneet kansanliikkeet pystyneet ainakaan toistaiseksi keskeyttämään. Sirkka-Liisa Kivelä oli paikalla asiantuntijana ja totesi asuinpaikan muutoksen olevan ikäihmiselle kuolemaan verrattava muutos pahempi kuin leskeytyminen.

Näitä Sirkka-Liisa Kivelän tapaisia rohkeita asiantuntijoita tarvittaisiin myös vammaishuollon puolelle.

Viola (nimimerkki)

# "Eläkeläisliittojen etujärjestö kehottaa nyt vanhusneuvostoja jatkuvaan tietojen hankintaan kunnallisilta viranomaisilta, siitä miten vanhustenhuollon laatukriteereitä noudatetaan" :

Mielestäni, eläkeläisliittojen etyjärjestö ei tunne tilannetta ruohonjuuritasolla. Eli periaatteessa kunnallisten viranomaisten tehtävä on valvoa miten vanhustenhuollon laatukritereitä noudatetaan, joten heidän pitäisi antaa sitten tietoa vanhusneuvostoille sen työn laadusta, jota itse tekevät...!

Viola (nimimerkki)

#1 Pirkko Leskinen "Kunnalliset vanhusneuvostot voisivat kiertää säännöllisesti kuntansa palvelukoteja" :

Niin kauan kuin vanhusneuvostoilla " ..ei ole lakisääteisiä tehtäviä", ei asia liikahda minnekään. Tietääkseni mitään päätöstä tai lainpykälää ei ole vielä olemassa, mihin vanhusneuvostot voisivat vedota.Vai onko?..

vieras (nimimerkki)

Kuitenkin näkökulmana, että yli yhdeksänkymppinen läheisemme saa parempaa hoitoa, kuin kotona olisi mahdollista.
En silti kiistä, etteikö vanhusten hoitoon, lääkitykseen ja ennen muuta arvostukseen pitäisi löytyä toisenlainenkin tie.

Viola (nimimerkki)

#4 vieras " ..yli yhdeksänkymppinen läheisemme saa parempaa hoitoa, kuin kotona olisi mahdollista" :

Hoidon laatu vaihtelee suuresti laitosten kesken ja itse hoivakodissakin ilmenee eriarvoisuutta asukkaita kohti. Yhdenvertaisuus ja tasaarvoisuus ei toimi riittävästi sielläkään ja erityisesti jos kukaan omaisista ei jaksa valvoa ja päinvastoin, jos omainen puuttuu asiallisestikin epäkohtiin, niin se saattaa heijastua vanhukseen, jota sitten "rangaistaan", niin julmaa peliä vanhusten hoidossakin on huomattu, valitettavasti...

Lähiomaiseni on myös yli yhdeksänkymppinen ja nyt saa parempaa hoitoa ja on paremmassa kunnossa kuin pari vuotta siten, kun muutin samaan paikkakuntaan ja pääsin tukemaaan ja ulkoiluttamaan..joten korostaisin omaisten roolia hoidonlaadun valvonnassa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset