Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Mikä ihmeen CPT-komitea?

Wikipedia:

"Kidutuksen vastainen komitea eli CPT ( Commite for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) on Euroopan neuvoston alainen elin, joka valvoo vapautensa menettäneiden oikeuksia ja kohtelua neuvoston jäsenmaissa.

Suomi on 11.4.1991 sitoutunut kidutuksen, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen (SopS 17/91). Sopimus on tullut osaksi Suomen oikeutta lailla 463/91 ja asetuksella 464/91. Tällä huonon kohtelun vastaisella yleissopimuksella on perustettu komitea valvomaan sopimuksen noudattamista. 

Tämä sopimus ei sisällä kidutusta ja muuta kiellettyä kohtelua koskevaa määritelmää, vaan viittaa täältä osin johdannossaan ihmisoikeusyleissopimukseen 3. artiklaan.Sen mukan ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla.

Se, että vielä vuonna 1987 on katsottu tarpeelliseksi puuttua kidutukseen läntisessä Euroopassa johtuu siitä, ettei sopimus koske pelkästään fyysisen kidutuksen vastustamista vaan käytännössä paino on sopimuksen nimestä ilmenevällä epäinhimillisellä ja halventavalla kohtelulla. Käyttönimi "kidutusten vastainen sopimus" on siis jossain määrin harhaanjohtava. Tämän vuoksi käytetään myös nimeä huonon kohtelun vastainen sopimus.

Komitealla on varsin laajat valtuudet. Sillä on vapaa pääsy maahan, oikeus liikkua siellä vapaasti ja oikeus tarkastaa kaikkia jäsenvaltioissa sijaitsevia suljettuja laitoksia.Käytännössä komitea tarkastaa vankiloita, poliisiasemia ja mielisaraaloita. (V.H. olisi jo aika tarkastella kehitysvammaisten suljettuja laitoksia, asuntoloita ja yksityisiäkin asumisyksiköitä).

Jokainen sopimusvaltio nimeä komiteaan oman jäsenensä"..

28.5.2009 Vammaisten ihmisoikeuskeskus VIKE järjesti seminaarin: "Suljettujen ovien takana ?"Vammaisten kohdistuvasta pakkokeinojen käytöstä ja ihmisoikeuksien rajoituksesta.

Seminaarissa piti puheensa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor. Siteeraan: " Kuka valvoo?: ..Suljetuissa laitoksissa asuvien oikeuksien valvontaan osallistuu merkittävällä tavalla myös Euroopan neuvoston ns. CPT-komitea. Kansainvälinen vaikutus lisääntyy lähivuosina (V.H. oli samat sanat sanottu jo v 2007), kun Suomi ratifioi YK:n kidutuksen vastaiseen yleissopimukseen  lisäpöytäkirjan (ns.OPCAT).

Lisäpöytäkirjassa edellytetään kansallisen valvontaelimen perustamista, jonka tehtäviin kuuluisi muun muassa psykiatristen sairaaloiden valvonta. 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että oikeusasiamies toimisi Suomen kansallisena valvontaelimenä".

Eli Suomi ei pysty tätäkään YK:n yleissopimusta allekirjoittamaan, koska kansallinen valvontaelin ei ole perustettu, vai lieneekö?

Niin kuin myöskään YK:n vammmaisten ihmisoikeussopimusta, koska kansallinen lainsäädäntömme ei ole ajan tasalla.

Joten turhaan meidän vedota vaikkapa ylempänä mainituihin YK:n sopimusten pykäliin, jos meidän oikeuksia loukataan, kosta ratifioimatta jätetyt YK:n sopimukset ei sidoo Suomea nodattamaan niitten pykäliä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

CPT kiertää aika säännöllisesti mm Suomen psykiatrisissa sairaaloissa ja on saanut aika lailla korjauksia aikaan niiden tahdonvastaisen hoidon kirjaamisessa ja toteutuksessa (ihan oikeassa elämässä - olen usein mukana).
CPT:n suomalainen jäsen on osaava ja lahjakas, humaani psykiatri-kirjailija.

Euroopan neuvoston ja alueiden komitean yhteistyöryhmä (jonka puheenjohtajistossa toimin) käsittelee kaikkien 47 EN:n jäsenmaan asioita sekä tämän että usean muunkin oikeussuojaongelman osalta (ml korruptio).

Suomi ei kovin paljon häpeä"rangaistuksia" noissa ympyröissä saa ja lisäksi Suomessa korjauksiin ryhdytään aika joutuisasti kun ongelmia löydetään ja osoitetaan.
Moni muu EN:n jäsenmaa "viittaa kinthalla", sivistyneenäkin pidetty.

Viola (nimimerkki)

#1 Antti Liikkanen :
Osuinpa suoraan puheenjohtajistoon!

Olisi hienoa jos saisimme komitean kiertämään sännöllisesti myös kehitysvammaisten/vammaisten suljettuja laitoksia.
Sehän riippu siitä kuka on tai tulee olemaan siinä "kansallisessa valvontaelimessä", jonka rooli on nyt eduskuntaasiamiehellä?

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

Viola
Taitaa tuo CPT kiertää myös KeVa-organisaatioita (jos kohta en psykiatriassa täystyöllistettynä ole noita käyntejä rekisteröinyt).
Veronica Pimenoff on näissä asioissa nimi, joka kannattaa painaa mieleen.

Viola (nimimerkki)

# 3 Antti Liikkanen,
kiitos! Painetaan mieleen.
Olen kuullut, että se "kansallinen valvontaelin" olisi jo olemassa, mutta siihen ei ole otettu kv-järjestöjä ja siitä syystä, mukaa, kukan ei lähtisi tarkastelemaan kv-suljettuja laitoksia.Netistä en löytänyt ainakaan vielä mitään tietoa.

Pirkko Leskinen

Kehitysvammalaitoksia valvoo ainakin EOA, mutta bisnestä tekevät yksityiset avohuollon kehitysvammaisten palvelukodit ja toimintakeskukset toimivat usein vain villin lännen sääntöjen mukaan, kun kukaan ei valvo niiden toimintaa.
Perustamisvaiheessa lääninhallitus tai nyk AVI tarkastaa tyhjät seinät ja asukasmäärän ja henkilökuntaresurssin paperilla ja antaa toimintaluvan.

On ilmennyt, että paperilla on luvattu monenlaista terapeuttia ja erityishenkilökuntaa, kun todellisuudessa on toimittu vaikkapa opiskelijoiden voimin. Sama pätee myös yksityisiin lastensuojelulaitoksiin ja vanhusten palvelukoteihin.

Kehitysvammaisten laitoksissa ollaan purkamassa kehitysvammaisia alistavaa ja nujertavaa laitoskulttuuria. Nyt nämä yksityiset avohuollon palvelukodit ovatkin omaksuneet samanlaisen laitoskulttuurin mitä suljettujen ovien takana on ennen tapahtunut. Pienellä ja ammattitaidottomalla henkilökunnalla ei muuten pysty rahaa tahkoamaan kuin pistämällä ovet lukkoon, pakkokeinot ja kemialliset kahleet päälle.

Harvat omaiset uskaltavat kehitysvammahuollossa puuttua näkemiinsä epäkohtiin peläten että vammaisen kohtelu vieläkin huononee. Ne omaiset jotka ryhtyvät valittamaan, pannaan nopeasti järjestykseen hakemalla vammaiselle viranomaisedunvalvoja, jolloin omaiset saadaan vammaisen elämästä kitkettyä pois jopa ovet voidaan konkreettisesti sulkea omaisen edessä.
KYllä CPT riittäisi töitä Suomen kehitysvammahuollossa-

Viola (nimimerkki)

#5 iines : "Kyllä CPT riittäisi töitä Suomen kehitysvammahuollossa" :
Jos ylempänä mainitussa "kansalisessa valvontaelimessä" ei tulee olemaan kehitysvammaisten jarjestöjä ( todennäköisesti ei tulekaan), niin pääsy kv-laitoksiin varmaan ei onnistukaan.Ehkä Suomessa viranomaiset pelkäävätkin, mitä saattaisi löytyä, sieltä suljettujen ovien takana.
Nykyiset yksityiset palvelukodit ovat huonompi vaihtoehto kuin kunnan laitokset, koska siellä valvonta toimii paremmin ja ainakin pääsi vapaasti käymään.
Nykyisessä yksityisessä toimintakeskuksessa, jossa omainen asuu, ovet on vahvasti suljettu, valitut omaiset pääsevät omalla avaimella,ei halutuille voivat kutsua poliisin paikalle poistamaan pihaltakin. Valvontakamerat ympärillä ja asunnoissakin ( toiminnanjohtajan kertomuksen mukaan). Ei riitä piikkilanka aitaa ympärille, ettei takuulla kukaan voisi kurkistaa mitä sisällä tapahtuu kehitysvammaisille asukkaille.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset