Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Stressi Tappaa

 • Stressi Tappaa
 • Kolesterolin kaava
  Kolesterolin kaava

Stressi Tappaa

"Stressi tappaa!" Näin väittää skottilääkäri Malcolm Kendrick kirjassaan "Ei sittenkään kolesteroli". Hän tyrmää nykykäsityksen, että kolesteroli olisi sydäntautien syy ja kertoo perusteista, jotka ovat johtaneet tällaisen käsitykseen.

Kolesterolihypoteesi

Yli 300-sivuisesta kirjastaan suurimman osan skottilääkäri Malcolm Kendrick omistaa kolesterolihypoteesiin, jossa hän käsittelee kysymyksiä

 • mitä kolesteroli oikein on..? ja esim.
 • mikä on kolesterolitaso.

   Tämän lääkärin mielestä kolesterolitasoa ei ole olemassakaan! Hyvä kolesteroli ja paha kolesteroli, hah. Siinä on niin hämmästyttävän typerä käsitepari..!

Kirjassa on paljon teoreettista tietoa kolesterolista, mutta tässä tuon esille, että se ei ole kolesteroli, mikä tappaa vaan stressi.

Kolesterolilääkkeet Ovat Turhia, Kalliita Ja Aiheuttavat Vakavia Haittavaikutuksia.

Kolesterolihypoteesiin liittyy valtava taloudellinen hyötynäkökohta sillä heti kun kaikki uskoivat, että korkea kolesterolitaso on sydäntautien tärkein yksittäinen syy, isot lääkeyhtiöt ryhtyivät kilvan kehittämään kolesterolinalennuslääkkeitä kullankiilto silmissään.

Skottilääkäri ja tutkija Kendrick osoittaa, ettei runsasrasvainen ruokavalio vaikuta kolesterolitasoon, eikä korkea kolesterolitaso aiheuta sydäntautia. Sen sijaan hän nostaa esiin stressin vaikutuksen: niitä vaikutuksia joita ihmisen terveyteen on

 • syrjäytymisellä,
 • rahahuolilla,
 • heikolla sosiaalisella verkostolla tai
 • tukea antamattomalla, rakkaudettomalla tai kaltoin kohtelevalla puolisolla
 • jne.

Länsimainen tiede on näyttänyt toteen mielen ja kehon yhteyden. Stressi tappaa.

En ole lääkäri enkä mitenkään muuten asiantuntija kolesteroli-asiassa, mutta silloin tällöin tulee vastaan kirjoituksia tästä aiheesta ja antaa aiheen miettiä ainakin kolesterolilääkityksestä. Vuonna 2012 kirjoitin aiheesta blogin Kolesterolilääkkeitä Syödään Monesti Turhaan

Minä uskon, niin kuin moni meistä, tavallisista tallaajista uskoo, että on olemassa "hyvä kolesteroli" ja "paha kolesteroli"! Ja toista niistä pitäisi alentaa. Mutta sen verran sain selville tästä kirjasta ja monesta muustakin lähteestä, että kolesterolilääkityksessä meitä hämätään!

Lääketehtaiden hämäykset

Kendrick osoittaa kirjassaan lääketehtaiden hämäyksen. Ainoastaan hyvin harvat eli alle 50-vuotiaat sydänsairaat miehet saattavat saada lääkkeistä jonkinlaista apua. Naisille ja yli 50-vuotiaille miehille lääkkeistä ei ole mitään hyötyä vaan niillä on päin vastoin vakavia haittavaikutuksia. Nämä haittavaikutukset lääketehtaat pitävät kuitenkin omana tietonaan.

Kolesterolihypoteesin jätän asiasta kiinnostuneille pohdittavaksi. Nyt keskityn tähän skottilääkäri Malcolm Kendrickin kirjan jälkipuoliskoon ja kiinnitän huomion siihen miten hän lääkärinä näkee stressin vaikutuksen sydäntauteihin.

Se on stressi, mikä tappaa. Ei kolesteroli.

Stressihypoteesi – Pitääkö Se Yhtä Faktojen Kanssa

Tässä kirjan luvussa kirjailija tutkii asiaa selittääkö stressihypoteesi sydäntaudin suunnattoman vaihtelun eri väestöryhmissä ja löytyykö stressihypoteesista vastaus siihen, miksi sydäntaudin esiintyminen on aaltoillut niin dramaattisesti samassa väestöryhmässä.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa sydäntauti nousi huippulukemiin yli viisikymmentä vuotta sitten, minkä jälkeen se on jatkuvasti vähentynyt. Nyt sen määrä on alle kolmasosa 1950-luvun määrästä. Samaa trendiä sydäntautitaso on noudattanut Britanniassa, missä se kohosi huippuunsa noin kolmekymmentä vuotta sitten ja on sen jälkeen laskenut tasaisesti. Itse asiassa 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla sydäntauti on vähentynyt jatkuvasti useimmissa länsimaissa.

Sitä vastoin sydäntautiluvut ovat samana aikana kivunneet Itä-Euroopassa yhä korkeammalle. Ukrainassa sydäntautitilastot hipovat ikävästi Yhdysvaltojen pahimpien aikojen ennätyksiä. Siellä sydäntautia esiintyy viisi kertaa se määrä kuin Britanniassa ja lähes kaksikymmentä kertaa se määrä kuin Ranskassa

Sosiaalinen Dislokaatio

Kirjoittajan mukaan vahingollisin pitkäkestoinen stressitekijä, jolla voi olla vaikutus kokonaiseen väestöryhmään, on ”sosiaalinen dislokaatio”. Selvin esimerkiksi sosiaalisesta dislokaatiosta on etninen puhdistus, jossa väestöryhmä ajetaan kodeistaan aseella uhaten ja siirretään johonkin muualle.

Tällainen prosessi rikkoo pahoin sosiaalisia ja perheensisäisiä verkostoja. Perheenjäsenet menettävät yhteyden toisiinsa tai osa heistä kuolee väkivaltaisesti. Monet löytävät itsensä vieraasta maasta, jonka kieltäkään he eivät ehkä osaa.

Sosiaalisen dislokaation ei tarvitse olla räikeä ja se voi tapahtua niin, että väestöryhmän tarvitsee muuttaa asuinpaikkaa. Dislokaatio voi tapahtua väestöryhmän sisällä.

   Esimerkiksi Australian aboriginaalit ovat pysyneet Australiassa, mutta heidän kulttuurinsa, elämäntapansa, asemansa ja sosiaalinen verkostonsa on tuhottu täysin. He ovat joutuneet yhteiskunnan pohjalle ja vieraantuneet siitä. He eivät ole joutuneet pois maastaan fyysisesti, mutta heiltä on vedetty matto alta.

Kaltoin on kohdeltu myös muita alkuperäväestöjä kuten Uuden-Seelannin maoreja ja Yhdysvaltojen ja Kanadan intiaaneja.

Toisaalta sosiaalinen dislokaatio voi ilmetä niinkin tavanomaisessa yhteydessä kuin maasta toiseen muuttamisessa. Maastamuutto aiheuttaa aidon sosiaalisen dislokaation vain silloin, kun mukana on muita tekijöitä, esimerkiksi uuden kulttuurin vieraus.

Toinen Maailmansota

Viimeinen sosiaalisen dislokaation muoto, jonka kirjoittaja tuo esille, on se, että koko yhteiskunnan tai kansakunnan on pakko käydä läpi suuri muutos. Toisen maailmansodan jälkeen esimerkiksi valtaosassa Itä-Eurooppaa on tapahtunut valtava mullistus. Esimerkiksi Puolan rajat piirrettiin uudelleen. Liettua, Viro ja Latvia joutuivat ottamaan maihinsa miljoonia venäläisiä työntekijöitä, joita he eivät halunneet ja jotka eivät itsekään halunneet pois kotikonnuiltaan.

Itse asiassa ihmisiä on pakkosiirretty kaikkialla Itä-Euroopassa sekä maasta toiseen että oman maan sisällä. Samaan aikaan uskonnot kiellettiin, kirkot suljettiin ja salainen poliisi ulotti lonkeronsa kaikkialle. Kaikella tällä oli hyvin negatiivinen vaikutus sosiaalisiin verkostoihin ja turvaverkkoihin. 1980 luvun lopulla kommunismi alkoi menettää otettaan, Berliinin muuri murtui ja koko itäblokki ajautui entistä suurempaan kaaokseen.

Sosiaalinen Dislokaatio Ja Sydäntaudit — Suomi

Kirjoittajan mukaan 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa Suomi johti maailman sydäntautitilastoja. Maasta tuli joksikin aikaa varsinainen sydäntaudin episentrumi.

Useimmat pitänevät Suomen yhteiskuntaa suhteellisen yhtenäisenä. Maassa ei ole paljon maahanmuuttajia, eikä täällä ole tapahtunut suuria yhteiskunnallisia mullistuksia. Suomi vaikuttaa sen verran tuuliselta ja kolealta, että tuskin se kangastelee kovin monen mielessä unelmien maana.

Mitä Suomelle tapahtui?

Toisen maailmansodan jälkeen venäläiset päättivät vaatia (omasta mielestään ”vaatia takaisin”) Suomelta suurta aluetta nimeltä Karjala. Se oli sitä aikaa, jolloin Neuvostoliitto sai mitä halusi. Niinpä Suomi joutui vuonna 1947 luovuttamaan ison osan maataan Neuvostoliitolle ja alueella asuvat suomalaiset piti sijoittaa uudelleen ympäri Suomea. Siirtolaisia oli noin 400'000. Karjalaisten uudelleenasuttaminen oli maan välilukuun suhteutettuna suurin ”pakkosiirto”, mitä Euroopan historiassa on tapahtunut.

Kirjoittajan mukaan ei kukaan ole koskaan esittänyt, että tällä massiivisella väestön pakkosiirrolla olisi mitään tekemistä sen äkkijyrkän sydäntautien lisääntymisen kanssa, joka Suomessa sittemmin tapahtui. Ei kukaan Suomessa, ei kukaan Maailman terveysjärjestössä, ei kukaan missään. Siitä huolimatta, että Pohjois-Karjalassa, johon valtaosa Neuvostoliitolle pakkoluovutetun alueen asukkaista siirrettiin, sydäntautia esiintyi enemmän kuin missään muualla Suomessa.

Ruokailutottumukset Suomessa

Suomalaiset olivat muuten itse vakuuttuneita siitä, että heidän huippukorkea sydäntautiasteensa johtui pääosin huonoista ruokailutottumuksista ja että he pääsisivät eroon sydäntaudista opettamalla kansan syömään terveellisesti, harrastamaan liikuntaa, lopettamaan tupakoinnin ja niin edelleen. Olen varma, että tällä on ollut jonkin verran vaikutusta, mutta aivan sama tehtiin Ruotsissa ja siellä sydäntaudit lisääntyivät.

Pohjois-Karjala -projekti

Suomalaiset keskittivät massiivisen interventio tutkimuksensa Pohjois-Karjalaan osana niin kutsuttua ”Pohjois-Karjala -projektia”. Silti sydäntauti väheni nopeammin lähellä sijaitsevan Kuopion seudulla, jota käytettiin ”vertailualueena” ja jolla elintaparemonttiin ei paneuduttu. Tietenkin tämä tosiasia on lakaistu täydellisesti maton alle, mutta minua se ei lakkaa huvittamasta, kirjoittaa tutkija Kendrick.

Tutkijan mielestä on täysin selvää, miksi Suomen sydäntautitilastot olivat 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa maailman synkimmät: Parikymmentä vuotta aikaisemmin Suomessa oli koettu Euroopan historian suurin väestön pakkosiirto ja uudelleenasutus.

Pekka Puska kertoo Pohjois-Karjala projektista

Pekka Puska:
Pohjois-Karjala-projekti ei todista mitään

THL:
Vaikka kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin on vähentynyt huomattavasti 70-luvulta lähtien, ne aiheuttavat edelleen vajaan puolet työikäisten kuolemista Suomessa. Yhdessä ne muodostavat suurimman yksittäisen kuolinsyiden ryhmän.

Mikä on syynä siihen, että edelleen sydäntaudit aiheuttavat "vajaan puolet työikäisten kuolemista Suomessa"? Onko maailmalla arvostettu lääkäri ja kirjailija oikeassa? Johtuvatko työikäisten sydänkuolemat sittenkin stressistä tai juuri niistä kolesterolilääkkeitä, joiden pitäisi nimenomaan ehkäistä nämä sydänkuolemat?

Ja mitä tehdä asian suhteen? En tiedä, mutta kirjan takakannen lopussa on kirjoitettu, että

   tämä arvostettu kirja on hyödyllinen kaikille. Erityisesti kolesterolilääkkeitä syöville.

Oikein hyvää loppuvuotta ilman stressiä!

Linkkejä

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Aiheeseen liittyvää tietoa. Maakuntien terveyseroista.

Yle uutisissa Jenni Blomgren kirjoitus 11.12.2018 :

"Pähkinäsaaren rauhan raja jakaa edelleen Suomen: idässä ja pohjoisessa sairastetaan enemmän ja vakavammin".

https://yle.fi/uutiset/3-10548203

Kirjoituksessa viitataan Kelan tuoreen tutkimukseen maakuntien terveyseroista.Etuuksien maksussa näkyy suomalaisten terveyserojen kaava, jossa idässä ja pohjoisessa sairastetaan enemmän ja vakavammin kuin lännessä ja etelässä.

https://images.cdn.yle.fi/image/upload//w_1199,h_1...

Kelan tutkimustiimin päällikkö Jenni Blomgrenin mukaan
– Terveyden alue-eroihin voivat vaikuttaa muun muassa alueiden väliset erot väestön ikärakenteessa, sosioekonomisessa rakenteessa, työllisyydessä, vauraudessa, palvelujärjestelmässä, sosiaalisessa ympäristössä, elintapoihin liittyvissä kulttuureissa ja jopa geeniperimässä.

Viittaako tutkimustiimin päällikkö geeniperimään sieltä 1960-1970 luvuilta, jolloin Suomi johti sydäntautitilastoja, josta kertoo kirjassaan skottilääkäri Malcolm Kendrick?

Käyttäjän ErkkiLatvala kuva
Erkki Latvala

Oikeista asioista kirjoittelet.Tiedän että verrokki kunnissa sydän sairaudet myös laskivat vähintään saman verran tai enemmän,vaikka söivät eläinrasvoja. On todettu että elimistön tulehdus aiheuttaa verisuonten tukoksia eikä eläinrasvat

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Näistä fysiologisista tapahtumista elimistössämme me tiedämme aika vähän. Niin se voi olla, että elimistön tulehduskin saattaa aiheuttaa tukoksia kuin muitakin sivuvaikutuksia, koska tulehdus on elimistölle myös stressi.

Tuossa kirjan johdannossa lääkäri kirjoittaa:

" Meille syötetään sydäntaudista niin paljon hämmentävää soopaa, että on vaikea tietää mistä aloittaisi.]oka ainut päivä tuntuu tuovan tullessaan uusia tutkimustuloksia, jotka ovat ikävästi ristiriidassa eilisten tulosten kanssa. Omega—3—kalaöljyt ovat hyväksi terveydelle; omega—3—kalaöljyt eivät ole hyväksi terveydelle.
Alkoholi suojaa sydäntaudilta; alkoholi ei suojaa sydäntaudilta. Kahvi on hyväksi; kahvi ei ole hyväksi. Saako ruokavaliossa olla runsaasti maitoa vai ei, pitääkö nauttia vihreää teetä vai ei...Tekee mieli siteerata omaa murrosikäistä tytärtä,joka sanoo nykyisin asiaan kuin asiaan: ”Ihan sama.”

Niin se on, ettei tiedä oikein mitä olisi hyvä syötä ja mitä ei"!? Hyvä tietää kuitenkin jotain asiasta vaikka jokainen meistä menee oman tottumuksen- ja "kukkaron" mukaan omassa ruokavaliossa.

Erkki Latvala, kiitos blogin suosittelusta ja kommentista!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Kirjan Loppusanoista lainaus:

"Toivottavasti tiedät nyt, mikä sydäntaudin aiheuttaa ja mitä voit tehdä välttyäksesi siltä. Osa neuvoistani on niitä samoja, joita lääketieteen valtavirta on tähdentänyt vuosikaudet.

Älä tupakoi.]os et polta savukkeita, elät pitempään, onnellisempana ja huomattavasti terveempänä. Savukkeet ovat suoraan sanottuna järjettömiä ja tappavia...

Harrasta liikuntaa. Liiku tavalla, josta itse nautit, käy kävelyllä,tee jotain — mitä tahansa — välttyäksesi istumasta jouten. Ihmisen pitää liikkua jollakin tavoin; ilman liikuntaa hän rappeutuu. Sitä paitsi liikkumaton masentuu, ahdistuu ja tulee onnettomaksi...

Jos inhoat työtäsi, koeta löytää toinen työpaikka. Jos esimieheesi on sietämätön, sano hänelle suorat sanat tai haasta hänet työtuomioistuimeen...

Älä anna kenenkään komennella itseäsi. Älä suostu uhriksi. Älä tunne jääneesi ansaan.Vaadi oikeuksiasi ja varmista, että saat ihmisiltä kunnioituksen, jonka ansaitset — jonka me kaikki ansaitsemme...Etsi elämänalue, jolla viihdyt ja jolla voit nauttia muiden ihmisten seurasta.

Anna ihmisille kiitosta,ja koeta rohkaista ihmisiä useammin. Mitä kylvät sitä niität. Odota jotain hauskaa jokaiselta päivältä joka kuukausi ja joka vuosi."

Näillä sanoilla "Odota jotain hauskaa..Joka vuosi!" toivotan kaikille lukijoille, blogin suosittelijoille, keskusteluun osallistujille, Fb-sivulla tykkääjille ja linkin jakajille Oikein hyvää ja antoisaa tulevaa Uutta 2019 Vuotta ja ennen sitä Hyvää joulua!

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Jotkut menevät jopa niin pitkälle, että suosittelevat olemaan katsomatta, kuuntelematta ja lukematta uutisia.

Yksi suurin stressin aiheuttaja on sellaisten asioiden murehtiminen, joille ei voi itse henkilökohtaisesti mitään tehdä.

Tuleeko kenellekään mitään kestouutisaiheita mieleen, jotka kuuluisivat tuohon luokkaan? (Vai olisiko parempi kysyä, tuleeko kenellekään mitään muunlaisia kestouutisaiheita mieleen?)

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Janne Kejo kirjoittaa: [Yksi suurin stressin aiheuttaja on sellaisten asioiden murehtiminen, joille ei voi itse henkilökohtaisesti mitään tehdä.],

- Aihe voi tietenkin ärsyttää, jos se ei mitenkään koske henkilökohtaisesti ja..siitä voi helposti selvitä jos jättää lukematta.

Mutta, niin kuin kirjan takakannessa on sanottu: "..on hyödyllistä luettavaa kaikille, mutta erityisesti niille, jotka syövät kolesterolilääkkeitä."

Juuri tässä asiassa "itse henkilökohtaisesti" ainakin voi yrittää jotain tehdä.

Arvostettu lääkäri itse pohtii asiaa yli 300-sivun kirjassa ja antaa tietoa kiinnostuneille!

Kiitos blogin suosittelusta ja kommentista!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset