Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Onnistunut kansanmurha

 • Onnistunut kansanmurha
 • Onnistunut kansanmurha
 • Onnistunut kansanmurha
 • Onnistunut kansanmurha
 • Professori Inga Jasinskaja: 70% paluumuuttajista on inkeriläisiä
  Professori Inga Jasinskaja: 70% paluumuuttajista on inkeriläisiä

Syksyllä ilmestyvä Jari Tervon Matriarkka -niminen romaani kertoo inkerinsuomalaisten koettelemuksista, joita kirjailija Tervo pitää kansanmurhana. Asiasta kerrotaan Helsingin Sanomissa Suvi Ahola. 20.2.2016 otsikolla "Jari Tervo kirjoittaa seuraavaksi kansanmurhan vaietusta häpeästä".

  "ROMAANIN alussa syntyy Aamu Karitsantytär -niminen henkilö", Tervo paljastaa, vaikkei haluaisi kertoa keskeneräisen työn sisällöstä tarkemmin... Lyhyesti sanoen Matriarkan aihe on inkeriläinen suku ja sen vaiheet. Niitä seurataan 1600-luvulta näihin päiviin ... kronologista kerronta Matriarkassa ei ole, mutta läpi käydään elämää Neuvosto-Inkerissä, Stalinin vainot ja toisen maailmansodan aiheuttama inkeriläisten hajaannus, osin Neuvostoliittoon, osin Suomeen...

  ...Suomen historiassa inkeriläisten kohtalo on paha asia. Häpeä,josta ei kukaan halua silmiin katsoen puhua... Kaikki tietävät, ketkä ovat uhreja ja ketkä syyllisiä, mutta mitään ei ole tehtävissä, Tervo kertoo... Tästä Tervo käyttää termiä "nykyaikainen, onnistunut kansanmurha".

Näin Jari Tervo tulevasta Matriarka-romaanista Helsingin Sanomien haastattelussa 20.2.2016.

On iso juttu, että kirjailija Tervo puhuu Inkerin kansan murhasta kansanmurhana, eikä kiertele ja pimittelee historiallisia tapahtumia eikä pue niitä "valheellisiin vaatteisiin". Kaikki ne tapahtumat Inkerin kansan historiasta, joita kirjailija mainitsee tässä haastattelussa pyyhkäisivät Inkerinmaan yli ja jättivät jälkeensä kansan kohtalon.

Paluumuutto

Kirjailija ei kuitenkaan HS haastattelussa mainitse mitään paluumuutto prosessista Suomeen, joka on joittenkin tutkijoitten mukaan viimeinen kuolin isku Inkerin kansalle...

  No romaanihan ei ole vielä kirjoitettu loppuun!

Olen kirjoittanut lukuisia blogeja Inkerin suomalaisista ja meidän kohtalostamme, mutta uskottavuuden kannalta ei ole tärkeä mitä on kirjoitettu vaan se kuka on kirjoittanut.

Nyt asiaa pohtii ja tuo esille tämän aiheen tunnettu kirjailija ja siitä kiitos Hänelle!

Inkeriläiset.

Keitä me ollaan ja mistä me tullaan ja miksi meidät piti tuhota? Jos näin lyhyesti nyt yritä tehdä pienen läpileikkauksen kansamme historiasta ja kohtalosta.

Inkerinsuomalaiset itse kutsuvat itseään suomalaisiksi. Suomen suomalaiset käyttävät ilmausta inkerinsuomalainen. Kun halutaan korostaa suomalaisen kansallisuuden merkitystä niin sanotaan Inkerin suomalaiset. Minä olen Inkerin suomalainen!

Inkeri sijoittuu maantieteellisesti alueelle, joka on Suomenlahden ja Laatokan järven välissä ja se kaartaa Suomenlahden etelärantaa yli 200 km pituisen vyöhykkeen ja ulottuu Karjalan kannakselle... Inkerin suomalaisia oli kaikkiaan noin 150'000.

Keskelle Inkerinmaata rakennetun Pietarin kaupungin synty merkitsi sitä, että venäläisten määrä kasvoi alueella jatkuvasti. Samalla suomensukuisten osuus pieneni. Jo Pietari suuren aikana aloitettiin kovalla vauhdilla venäläistää Inkerinmaata. Tsaari oli siirtänyt alueelle venäläisiä kyliä (noin 20) asukkaineen.

Kun Pietari Suuri perusti Nevan suistoon Venäjän uuden pääkaupungin 1703, keskelle Inkerinmaata, sen alle jäi paljon inkeriläisiä kyliä ja se vei myös paljon ihmishenkiä. – Pietari on rakennettu inkerinsuomalaisten luiden päälle. Mutta toisaalta kaupunki antoi monia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle ja paransi elintasoa maaseudulla: OHTINKA Maitotyttö – Молочница Охтинка.

Suomen suurruhtinaskunnan loppuaikana inkerinsuomalaista vähemmistöä pyrittiin venäläistämään. Esimerkiksi suomalaiskylien kansakouluissa opetuskieleksi tuli venäjä. Luterilaisten seurakuntien kieli oli luonnollisesti suomi ja sillä kielellä inkerinsuomalaiset oppivat lukemaan aikanaan.

Venäjän lokakuun 1917 vallankumouksen jälkeen suomalaiskylien kansankoulujen opetuskieleksi tuli suomi. Sen sijan Seurakuntien toiminta vaikeutui ratkaisevasti bolshevikkien uskonnonvastaisen toiminnan seurauksena.

Vallankumouksen jälkeen inkerinsuomalaisia pakeni erityisesti Karjalan kannakselle eri arvioiden mukaan 6'000 – 8'500 joista osa palasi. Kannekselle jäi noin 3'000.

Pakkokollektivisointi

1930 – 31 Inkerissä pantiin toimeen pakkokollektivisointi, joka toteutettiin siellä lähes sata prosenttisesti, kun koko Venäjällä samaan aikaan vain noin neljännes tiloista kollektivisoitiin.

  Elleivät isännät menneet vapaaehtoisesti kolhooseihin, tiloille määrättiin niin suuret verot, ettei kenellekään ollut mahdollisuutta selvitä niistä. Isännät vangittiin ja passitettiin pakkotyöleireille maksamaan verovelkojaan. Heidän perheensä karkotettiin kodeistaan ja tiloiltaan pohjoisen Hiipinän kaivoksille ja Keski-Aasiaan, jotka liitettiin kolhooseihin. Tässä vaiheessa noin 18'000 inkerinsuomalaista joutui jättämään kotinsa.

Vuosina 1935 – 1936 karkotettiin Pohjois-Inkeristä Suomen vastaiselta rajavyöhykkeeltä käytännöllisesti katsoen kaikki inkerinsuomalaiset. Heidät, 3'457 perheettä, lähetettiin Tadzhikistaniin ja Kazakstaaniin. Karkotukset jatkuivat Karjalan kannakselta ja Suomenlahden etelärannalta Arkangelin, Novgorodin ja Vologdan alueelle. Karkotettujen kokonaismääräksi noina vuosina arvioidaan 26'000 – 27'000 henkeä.

Stalinin terrori

Vuosia 1937 ja 1938 kutsutaan Neuvostoliiton historiassa Suuren terrorin vuosiksi. Suuri terrori merkitsi inkerinsuomalaisille väkimäärän suhteutettuna erityisen suurta tuhoa.

Heinäkuu 30. päivänä 1937 annettiin salainen käsky, jolla valtakunnalliset turvallisuuselimet määrättiin aloittamaan kaikissa tasavalloissa, piireissä ja alueilla rankaisutoimenpiteet entisiä kulakkeja, aktiivisia neuvostovastaisia aineksia ja rikollisia vastaan.

Ensimmäiseen ryhmään luettiin vihamielisimmät ainekset, jotka piti heti pidättää, ja kolmehenkisen Troikan hallinnollisen käsittelyn jälkeen teloittaa ampumalla.

Toiseen ryhmään kuuluivat kaikki muut vihamieliset ainekset, jotka oli pidätettävä ja lähetettävä pakkotyöleireille ja vankilaan 8 – 10 vuodeksi...

Vuoden 1937 loppuun mennessä oli Inkerin suomalaisia ja muita suomalaisia teloitettu noin 13'000. Kun näihin lisätään vankiloissa vanki- ja pakkotyöleireillä menehtyneet, on arvioitu suuren Terrorin seurauksena noin 20'000 henkeä.

Timo Vihavainen kirjoittaa Iltasanomien 7.03.2013 erikoisteemalehdessä "Stalin" Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen professori Timo Vihavainen mainitsee "ohimennen" Stalinin terrorismin suomalaisuhrien luvut, jotka vaihtelevat 8'000:sta viiteentoista tuhanteen kuollutta! ... ja hänen mukaansa, "se täyttää kansanmurhan tunnusmerkit"?

Toinen maailmansota

Toisen maailman sodan alussa asui Inkerinmaalla vielä yli 90'000. Saksalaisten nopean etenemisen seurauksena inkeriläisiä ei ehditty evakuoida sodan jaloista turvaan. Saksalaisten miehittämältä alueelta siirrettiin noin 63'200 Inkerin suomalaista 29.3.43 – 17.6.44 välisenä aikana Viron kautta Suomeen.

Aluksi siirtyminen oli täysin vapaaehtoista, mutta kun saksalaiset alkoivat perääntyä, jäljellä olleet suomenheimoiset evakuoitiin sodan jaloista Inkerinmaalta kysymättä heidän oma haluaan ja laivattiin Suomeen. Silloin heidän joukossa oli myös inkerikkoja.

Kun Leningrad piiritettiin elokuun lopussa 1941, lähes 30'000 inkeriläistä jäi piiritetylle alueelle... Ensimmäisenä sotatalvena 41 – 42 kuoli tuhansia inkerinsuomalaisia rintaman molemmilla puolilla nälkään, kylmään, tauteihin ja sotatoimien uhrina.

Maaliskuussa 1942 piiritykseen jääneet inkerinsuomalaiset pakkosiirrettiin Laatokan yli Neuvostoliiton hallussa olevalle alueelle. Siellä heidät lastattiin härkävaunuihin ja lähdettiin kuljettamaan Siperiaan. Matka kesti kuukauden päivät, ja heikossa kunnossa olleita kuoli runsaasti matkan aikana. Kuolema niitti satoaan myös karkotuspaikkojen epäinhimillisissä oloissa.

Takaisin Suomesta Neuvostoliittoon

Välirauhasopimus 1944 määräsi palauttamaan sotavangit ja internoidut neuvostokansalaiset, mutta vapaaehtoisesti tulleet inkeriläiset olivat monimutkaisemmassa asemassa.

Syksyllä 1944 venäläiset toteuttivat Suomessa mittavan kampanjan inkeriläisten palaamiseksi. Virallinen Suomi siis salli inkeriläisten joko jäädä tai palata ja virallisia ohjeita pakottamiseen ei annettu missään vaiheessa, mutta Suomen viranomaiset antoivat yli 60'000 inkeriläisen olinpaikkatiedot Valvontakomissiolle ja neuvostoupseerit kiersivät ympäri maan houkuttelemassa heitä takaisin.

Suomen viranomaisille oli selvinnyt jo joulukuussa 1944, että paluujunien määränpää onkin luvattua Inkerinmaata huomattavasti kauempana.

Perestroika

1980-luvulla kun vapaammat tuulet alkoivat puhaltaa jähmettyneessä Neuvostoliitossa Mihail Gorbatsovin Perestroikan seurauksena, tuntui siltä, että alkoi myös Inkerin suomalaisten voimakas kansallinen itsetunnon nousu ja avautuivat mahdollisuudet elpymiseen kaikkien vuosien kärsimysten jälkeen.

Olen itse ollut sen voimakkaan kansallisen nousun silminnäkijänä, todistajana ja aktiivisena toimijana. Tämä kausi mursi vaikenemisen ja pelon muurit, jotka olivat sulkeneet Inkerin kansan suut.

Neuvostokarjalan Petroskoissa ilmestyvä Punalippu -kulttuurilehdessä oli ensimmäistä kertaa avoimesti kerrottu mitä Inkerin kansalle oikein oli neuvostovallan aikana tapahtunut ja ”aamun koi” alkoi sarastaa Inkerin suomalaisille, mutta meille tarjottiin Suomea ja kansa riensi täälläkin kertaa vapaaehtoisesti "ohi Inkerinmaan" paratiisimaahan Suomeen. Niin uskomattomalta tuo "vapaus" tuntui meistä!

Paluumuutto Suomeen.

Paluumuuton prosessi alkoi huhtikuun 10. päivänä 1990, jolloin Mauno Koivisto ilmoitti Yle kakkosessa, että Inkerin suomalaiset voi rinnastaa paluumuuttajiin Amerikasta, Kanadasta tai Ruotsista.

Henkilökohtaisesti ajattelen niin, ettei Neuvostoliiton johdossa kaiken lisäksi haluttu sitä, että perestroikan vaikutuksesta alkoi Inkerin kansan voimakas nousu.

Mitä olisi tapahtunut, jos erittäin kansallismielisen Inkerin kansan olisi annettu jäädä syntysijoilleen? Olisiko Neuvostoliiton romahdus ollut erilainen? – Kenties koko valtio olisi lopulta hajonnut pienen pieniksi kansallisvaltioiksi.

Niin tai näin. KGB:n ja Koiviston neuvottelut johtivat lopulta nykyiseen tilanteeseen: Inkerinmaa on tyhjennetty inkeriläisistä. Mikä olisi ollut paluumuuton vaihtoehto? Massiiviset karkotukset ja kyyditykset Neuvostoliiton sisäosiin kenties?

Me, Inkeristä muuttaneet, olemme Inkerin suomalaisia, ja harva meistä on asunut ennen Suomessa. Monet lähteet,joihin olen tutustunut viittaavat siihen, että paluumuuton tilaaja saattoi olla Neuvostoliitto ja Koiviston mainitsemat mittatappiot oli hyväksytty Suomen johdossa jo etukäteen.

Entä nyt

Vähintään voi sanoa, että kyseessä oli etninen puhdistus, mutta kansanmurhan kriteerit tämä täyttää monen muunkin kuin minun mielestä. Niin. Neuvostoliitosta / Venäjältä Inkerin suomalaiset pois ja täällä Suomessa missä ollaan ja keitä ollaan. Etnisiä venäläisiäkö?, ainakin näin luokittelee meidät Väestöliiton monikulttuuri-asiantuntija Anita Novitsky! omassa puheenvuorossaan seminaarissa, jonka otsikko oli ”Paluumuuton 20 vuotta: Näkökulmia venäjänkielisten kotoutumiseen", joka pidettiin Helsingissä Valotalon Eurooppa-salissa 3.4.2012.?

Kansa,joka on joutunut satoja vuosia taistelemaan omasta olostaan tähän päivään asti ja on kokenut monta traagista kohtaloa aaltoineen joitten syvyyksiin kansa oli lähes täysin vajonnut, kunnes viimeisetkin inkeriläisten rippeet Neuvostoliitto / Venäjä onnistui Suomen avulla siirtämään pois alueelta paluumuuttoprosessin nimissä.

Inkerin maa on nyt tyhjennetty inkerinsuomalaisista ja täysin venäläistetty! Se on fakta!

Miksi Inkerin kansa piti tuhota?

"... Inkerinsuomalaiset ovat pahimmin kärsineitä vähemmistöjä Neuvostoliitossa." Suomenkielisinä heitä ei haluttu jättää asumaan rajavyöhykkeelle. Naapurina oleva Suomi on ollut yhtenä osatekijänä siihen. Kun Neuvostoliiton ja Suomen suhteet olivat kireät, inkerinsuomalaisten elämän tilanne vaikeutui entisestään. Inkerinsuomalaisia epäiltiin neuvostovastaisuudesta ja vakoilusta Suomen hyväksi.

Onko mitään enää tehtävissä Inkerin kansan säilyttämiseksi yhtenäisenä kansana?

Aika vähän toivoa siihen on, mutta tärkeä on puhua ja erityisesti kirjoittaa historiaan pienen etnisen kansan tämäkin traaginen loppu, niin kuin nyt tekee kirjailija Jari Tervo. Kiitos! Jäämme odottamaan kirjanne julkaisua!

  Lähteet:

  Jouko Sihvo: Inkerin suomalaisten kohtalo. – Suomalaisten salattu kansanmurha Venäjällä ja sen seuraamukset vuosina 1930 ̣2002.

  L. A. Gildin venäjänkielisen kirjan "Sosiaalisesti vaarallisen kansan kohtalo" pohjalta.

  Toivo Flink: Kotiin karkotettavaksi.

P.S.

Aihe sopii ajankohtaan erinomaisesti, koska juuri 26 vuotta sitten 10. huhtikuuta 1990, presidentti Mauno Koivisto Yle:n haastattelussa rinnasti Inkerin suomalaiset paluumuuttajiin joilla on etniset ja kulttuuriset siteet emämaahan. – Portit Suomeen oli avattu!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (55 kommenttia)

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Jos Suomen valtio onnistui lopullisesti siinä, missä Stalin ei - siis kansanmurhassa - niin joutuuneeko kirjailija Jari Tervo sitten toteamaan viimevuotiseen tapaansa, että (koska suomalaisilla on hänen mukaansa ollut varsin nuiva suhtautuminen ns. maahanmuuttajiin) suomalaiset ovat myös inkeriläisten tapauksessa kirjailijan käyttämän termin mukaan pahimman luokan "roskaväkeä"?
Ehkäpä tämä tulee esille myös kirjassa?

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Etukäteen asiaa voi spekuloida, mutta kunhan kirja julkaistaan.
Kiitos kommentista!

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Viola, minuntietojeni mukaan 20-luvulla tuli Suomeen 20000 pääasiassa ikeriläistä pakolaista.

Minäkin olen saanut kansakoulussa opetusta kaksivuotta Kolppanan seminaaria käyneeltä Matti Kälviäiseltä, hän toimi aikaisemmin Oulun Maikkulassa toimineen pakolaiskeskuksen johtajana.

Kälviäiset pelkäsivät myös, että heidätkin palautetaan Neuvostoliittoon, onneksi ei palautettu.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #22

Aimo Remes kirjoitti: [....minuntietojeni mukaan 20-luvulla tuli Suomeen 20000 pääasiassa inkeriläistä pakolaista.],

- en oikein muista nyt, että olisi 20 000 pakolaista. Ainakin Pohjois-Inkerin tasavallasta pakeni 8 000 - 9 000, mutta joittenkin lähteiden mukaan osa heistä palasi sitten takaisiin, kun Lenin lupasi olla rankaisematta ja jäi Suomeen noin 3 000.

Se on tosi hienoa että olet ollut Kolppanan seminaarin käyneen opettajan opissa. Hyvä, että he onnistuivat välttämään palautuksen!
Kiitos kommentista!

Pekka Iiskonmaki

On syytä muistaa, että Suomen punaisin vasemmisto nimenomaan ajoi Neuvostoliiton ''etua'' ja ansiokkaasti paljasti inkeriläiset viranomaisille.

Syytä Suomen vasemmiston intoon en osaa kertoa.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Suomen sisällissodan jälkeen punaisia suomalaisia pakeni NL-toon noin 6 000, he joutuivat myös vainotuksi. En ole lukenut mistään siitä, että paljastivat inkeriläisiä viranomaisille, mutta saattoi olla niin, koska inkeriläiset eivät olleet "punaisia".

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Iiskonmäki viittaa tuohon vuosien 1944–47 prosessiin. Monet silloisista "punaisista" olivat keksineet "vasemmistolaisuutensa" kesällä 1944.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #5

En ymmärtänyt Iiskonmäen viittausta! Periaatteessa miksi ihmisten täytyy jakautua "valkoisiin", "punaisiin" tai vihreisiin? Eihän luonto niin jakaa? Luonto on jakanut meidät ihon värin mukaan valkoisiin ja mustiin...?
Kiitos kommentista!

Pekka Iiskonmaki Vastaus kommenttiin #5

#5
Tuolla on varmaan ollut suuri syy siihen, että valtaosa väestöä ei tunne kunnioitusta vasemmistoa kohtaan.

Heitä pidetään juudaksina, lakkoräyhääjinä, kateellisina ja ahneina. Alkoholi sopii heille valtaväestöä heikommin.

Silloin nuo luonteenpiirteet saavat lisäkseen väkivaltaisen efektin.

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund Vastaus kommenttiin #8

Iiskonmäki se jaksaa tallata katkeruuden polkua. Suomessa oli presidenttinä 30-vuotta yhtäjaksoisesti vasemmistolainen presidentti ja kyllä talvi-ja jatkosodissa ne kovimman luokan sotilaat tulivat vähävaraisen kansanosan keskuudesta, niukoissa oloissa karaistuneet nuoret miehet, kuten Väinö Linna osuvasti kuvaa heitä tuntemattomassa sotilaassa.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #9

Kukaan oikeasti kauemmin kuin muutaman kuukauden vasemmistoa kannattanut ei myöskään ollut inkeriläisten karkotuksen takana sodan jälkeen.

Pekka Iiskonmaki Vastaus kommenttiin #10

#10
SKDL sai murskavoiton sodan jälkeen ja pääsi VALPO:n johtoon.

Sitten jahdattiin; inkeriläisiä, virolaisia, heimosotureita ja jopa oman valtion upseereita kuin kapista kettua verenmaku huulilla.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #11

"Kukaan" oli tietysti epätäsmällisesti sanottu. Tarkoitin äänestäjiä. SKP:n maan alta tullut johto oli neuvostoliittolaisempi kuin Moskova.

Pekka Iiskonmaki Vastaus kommenttiin #9

#9
Eihän koko vasemmistoa voi leimata ääripään tempauksilla.

Porin rintaman punakaartin johtotehtävissä ollut Hannes Uksila parahti punaisten kapinadiktaattori Kullervo Mannerille:

”Meidän armeijamme ei ole mikään sankarijoukko, jollaiseksi sen olisi pitänyt muodostua.
Vankeja murhataan, vangiksi tarjoutuvia ammutaan, kokonaiset komppaniat karkaavat rintamalta, rosvous on aivan yleistä, kortinpeluu, tottelemattomuus ja laiskuus on yleistä.
Meitä voidaan täydellä syyllä sanoa rosvolaumaksi.”

Minä uskon Hannes Uskilan tunteneen joukkonsa.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #9

Arto, etkös sinäkin muistele sitä, kun punaiset heittelivät lahtareiden ruumiita mereen Turun Uittamolla, että näin varmaan lahtaritkin tekevät.

Pekka Iiskonmaki

#4
Viola.

Suomessa ei ole koskaan ollut sisällissotaa. Punakapina oli Neuvostoliiton masinoimana 1918 ja sen Suomen hallituksen joukot kukistivat.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #26

Vasta toukokuussa 1919 britit ja amerikkalaiset päättelivät, että kaipa se sisällissota on sen verran hellittänyt, että itsenäisyyden voi tunnustaa, kun siitä luultavasti tulee tasavaltakin eikä saksalainen kuningaskunta.

Neuvostoliitto perustettiin vuoden 1922 lopussa.

Pekka Iiskonmaki Vastaus kommenttiin #28

#28
Jari-Pekka tarkoittaa, että se olisi ollut Vapaussota.

No olihan se sitäkin, kun 60.000 venäläistä sotilasta ajettiin maasta pois hallituksen joukkojen voimin.

Punaiset olivat siviilivaatteissa ja siten se oli kapina. Ei heitä voinut rinnastaa Venäjän armeijan sotilaisiin.

Valtaosa punaisista oli vain ryöstöretkellä kavereidensa kanssa. Sen he ovat itsekin myöntäneet.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #31

Kansainvälisesti legitiimi hallitus Suomessa oli vasta vuonna 1919.

Pekka Iiskonmaki Vastaus kommenttiin #36

#36
Noin se menee.

Itsenäisyyden tunnustamisen ehtona oli punakapinan kukistaminen ja venäläisen sotaväen poistaminen maasta.

Kapinan alkaessa SDP:llä oli lähes puolet Eduskunnan paikoista. Siten punakapinaa ei voi järjellä selittää.

SDP:n 97 paikkaa oli melkoinen parlamenttaarinen voima. Kaikkien jytkyn jytkyjen äiti. Hallituksen olisi voinut tehdä maalaisliiton kanssa. Silti veri veti pyssysille.

Sellaista ei ole koskaan ollut vuoden 1918 jälkeen millään puolueella.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #37

Euroopan keisarikunnat hajosivat 1917–19 ja sisällissotia oli kaikkialla.

Mitä Suomeen tulee, "laillinen hallitusvalta" noihin aikoihin on lähinnä huumoria. Syksyn 1917 eduskuntavaalit olivat laittomat. Porvarit pyysivät Venäjän väliaikaista hallitusta hajottamaan valtalain hyväksyneen eduskunnan. Keisarilla sellainen hajotusoikeus olisi ollut, mutta hänet oli jo syösty vallasta.

SDP:n ei tietenkään olisi ollut järkevää suostua tukemaan punakaarteja, mutta tosiasia on, että vastapuoli rakensi tänne Saksan keisarin vasallivaltiota. Tammikuussa 1918 kukaan ei tiennyt, miltä Eurooppa näyttää toukokuussa 1919. Ståhlbergillä ja Tannerilla olisi saattanut olla aavistus, mutta järjelliset jäävät aina vähemmistöön noissa tilanteissa.

Pekka Iiskonmaki Vastaus kommenttiin #38

''Ståhlbergillä ja Tannerilla olisi saattanut olla aavistus, mutta järjelliset jäävät aina vähemmistöön noissa tilanteissa.''

Niin sinä kävi ja sitten raukkamainen pakeneminen Venäjälle ja työväen jättäminen heitteille ja vastaamaan kapinan hirmuteoista.

Ali Aalto puhalsi punaisten kassan, mutta jäi kiinni matkalla Venäjälle.

Ei osoittanut suurta valtiomiestaitoa.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #39

Tämän ketjun kannalta menee jo aika kauas off topic, mutta kuriositeettina:

Englanninkielisessä Wikipediassa Aaltosen ampujaksi mainitaan täsmällisesti Hans Kalm, Roseliuksen tutkimuksen perusteella. Suomenkielisessä todetaan vain, että teloitettiin.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Aaltonen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ali_Aaltonen

Pekka Iiskonmaki Vastaus kommenttiin #40

#40
Ali parka oli juovuksissa kaiken aikaa aamusta iltaan. Silloin on hankalaa tehdä vallankumousta.

Hans oli sanonut Alille, että on kunnia kuolla upseerin ampumana, johon Ali totesi; ''minulle se on samantekevää.''

Hans Kalm ei itse ampunut Alia. Sen teki eräs luutnantti Kalmin käskystä. Kalm oli kyllä paikalla.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #41

Kun "onnistuneista kansanmurhista" on puhe, tulee mieleen, että Hans Kalm selvisi useista joukkomurhista ja vuosikymmenien toiminnasta valelääkärinä käytännössä rangaistuksetta:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Hans_Kalm

Pekka Iiskonmaki Vastaus kommenttiin #42

#42
Eversti Hans Kalmia ei ole koskaan syytetty mistään. Lääkärinoikeuksien menettäminen oli voimaton punaisten kosto.

Tuomas Hyrskymurto taas sai ansionsa mukaan Pietarissa onnistuneesta kansanmurhasta.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #43

Kannatatko yleisemminkin homeopatiaa ja aseettomien vankien ampumista?

Pekka Iiskonmaki Vastaus kommenttiin #44

#44
Homeopatiaa en tunne ja ruikutus ei ole vahvimpia puoliani, kun häviän.

Kapinan aloittaessaan pitää terroristin tietää, että päätä ei silitetä, jos tulee tappio.

Onko oikein, että kapinajohtajat pakenevat ja jättävät joukkonsa?

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #45

Ei ole oikein. Kalm kuitenkin ammuskeli nimenomaan niitä jätettyjä joukkoja, pikkutyttöjä myöten.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #41

Venäjäksi wikipedia kertoo, että Hans Kalm itse ampui Ali Aaltosen vankileirillä elokuussa 1918...

Pekka Iiskonmaki Vastaus kommenttiin #46

#46
Onhan Viipurikin ikivanha venäläinen kaupunki.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #47

Miten tämä liittyy Hans Kalmiin ja Ali Aaltoseen?, no pitäisihän minun arvata! Ei se Viipuri ole mitenkään ikivanha venäläinen kaupunki, vaan totuus on se, että Viipuri on ikivanha ruotsalainen kaupunki! Niinhän se kertoo Viipurin linnan historia.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Sini Lappalainen, kiitos suosittelusta!
Mukavaa alkanutta päivää!
Kiitos blogin suosittelusta myös Pekka Iiskonmäelle, Manu Korkmanille, HilkkaAnneli Laronialle ja Jaakko-Korpi Antilalle! Hyvää kevättä!

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Tämä Inkerin suomalaisten/inkerikkojen etninen puhdistus/kansanmurha on siinä määrin kiinnostava aihe, että lisään linkin tähän blogiin tuonne Suomi 100 vuotta 2017 -teemasivulle http://rescordis.vapaavuoro.uusisuomi.fi/kulttuuri...

Tämä uusi etninen puhdistus/kansanmurha 1990 lähtien taitaa tosiaan olla valitettavan suuressa määrin KGB-yhteistyössä junailtu karjavaunujuttu Kremlin tovereiden ja presidentti Mauno Primorskin (ent. Koivisto) kesken enemmän itänaapurin kuin Suomineidon etuja ajamaan?

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Tämä KGB-spekulointi olisi kiinnostavampi, jos Suomeen olisi muutettu jotenkin vastentahtoisesti, mutta täällähän se Violakin asuu.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

"...jos Suomeen olisi muutettu jotenkin vastentahtoisesti..."

Mutta ei Kremlin Kgb-johto halunnut päästää Länteen rotupuhtaita isovenäläisiä, vaan puhdistaa pois ainoastaan epäpuhtaita ja epäluotettavia alkuperäiskansoja kuten meitä tshuhnia ja epälojaaleja 'rotusekoilijoita' kuten svetlanarönkköjä, ks. http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/184673-j...

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #16

Veikko Savolainen kirjoitti: "Mutta ei Kremlin Kgb-johto halunnut päästää Länteen rotupuhtaita isovenäläisiä..vaan puhdistaa pois ainoastaan epäpuhtaita ja epäluotettavia alkuperäiskansoja..."-

- "Kgb:n johdon" oli pakko päästää myös venäläisiä, mutta kuinka "rotupuhtaita" he olivat? Alkuvaiheessa paluumuuttajastatuksen sai henkilö, joka neuvostoaikaisten asiakirjojen mukaan pystyi osoittamaan, että hänen neljästä isovanhemmastaan ainakin Yksi! oli suomalainen...
Tässä haluttiin reväistä inkeriläisten juuret pois koko maaperältä vaikka mukana lähtisi sitten puhdasrotuisia venäläisiä...

Kiitos linkistä Puheenvuoron blogiisi! Luen keskittyneesti myöhemmin.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Jari-Pekka Vuorela.

- En väitäkään, että Suomeen piti lähteä vastentahtoisesti. Olin/olimme hämmästyneet mahdollisuudesta lähteä yhtäkkiä SUOMALAISENA Suomeen pois Neuvostoliitosta!!! Presidentti Koivisto piti puheensa 10. huhtikuuta 1990 ja ensimmäinen paluumuuttoaalto oli jo marraskuussa 1990 Suomessa ja, minä siinä. Kaikki tapahtui niin nopeasti ja joitakin henkilöitä oli jopa Suomesta ohjaamassa meitä täyttämään asiapapereita...

Lähdimme töihin, koska sehän oli ensimmäinen tarjous meille. Perusteltiin sillä, että Suomessa tarvitaan työvoimaa ja rajoitus meille oli työikä, eli, vain alle 55-vuotiaat pääsevät Suomeen.

Aikomus oli ensisijaisesti tienata rahaa ja parantaa elintasoa perheelle. Kun astuin junasta, niin tuskin ehdin laittaa etukäteen määrättyyn asuntolaan matkalaukkuni kun samaan tien siivouskärri eteen ja työtä tekemään, palkalla 30 markkaa tunnissa. Vuokrat ja matkakulut töihin omasta kukkarosta. Silti olimme tyytyväisiä.Esim., joka toisen viikon vaihteessa matkustin Pietariin, josta linja-autolla perheeni luo, viedäkseen avustusta sinne.

Siinä vaiheessa kukaan ei ajatellut koko kansan kohtaloa. Mutta nyt kun on kulunut yli neljännesvuosisataa ja olen Suomen, ja ainoastaan Suomen kansalainen, niin kuin sanotaan, että "kaukaa katsoen näkee paremmin", mitä oikein tapahtui.Näen asian nyt eri näkökulmasta ja kokonaisuudessa!

KGB-spekuloinnista sen verran, että tiedot saatu Kimmo Rentola, Ratakatu12. Suojelupoliisi 1949-2009, toim.Matti Simola, 2009.

Kirjailija Toivo Flink viittaa myös samaan dokumenttiin kun kirjoittaa kirjassa " Kotiin karkotettavaksi" s.14:
"Inkeriläisten muutto/(paluumuutto) Suomeen tuli esiin Supon silloisen päällikön Seppo Tiitisen ja KGB:n Helsingin päällikön Felix Karasevin tavatessa 2.kesäkuuta 1988. Tiitinen tiedusteli valtiojohdon näkemystä inkeriläisten suhteen. " Jos ovat valmiit antamaan muuttoluvan, annetaan tulla, vaikka olisi 'mittatapioitakin' ovathan suomalaisia," kertoo Tiitinen Koiviston todenneen.
Kiitos kommentista!

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Neuvostoliitolla oli intressi puhdistaa Inkerin alue suomalaisista, koska sitä puhdistusta ei aiemmin ollut loppuun saatettu. Stalinin ja Brezhnevin jälkeen inkeriläiset vähitellen muuttivat takaisin kotikonnuilleen - kuka Siperiasta, kuka Ukrainasta, Valko-Venäjältä j.n.e. Silloin Inkerinmaasta tuli jälleen etnisesti arveluttava täplä neuvostokartalla.

Neuvostoliitto tiesi Gorbatshovin aikana, että jos Suomi suostuu ottamaan inkeriläiset vastaan, niin kyllä he Suomeen lähtevät, sankoin joukoin. Näin myös tapahtui. Joten lienee melko varmaa, että kyseessä oli nimenomaan Neuvostoliiton aloite Suomeen päin.

MUTTA, miten Suomen silloin olisi pitänyt reagoida aloitteeseen? Olisiko Suomi ollut suopiollisempi inkeriäisten silmissä, jos se olisi kieltäytynyt vastaanottamasta näitä suomalaisia? Onhan Suomen ja Ruotsinkin raja ollut avoin kautta aikojen ja vapaa muutto maasta toiseen ollut täysin sallittua.

En voi hyväksyä historian tulkintaa siten, että Suomi tuhosi Inkerinmaan. Kyllä sen tuhon tekivät inkeriläiset itse halutessaan muuttaa Suomeen.
Neuvostoliittohan oli paljon tehokkaampi talvisodan jälkeen luovutetun Karjalan puhdistamisessa. Karjala määrättiin luovutettavaksi tyhjänä ja sillä sipuli!

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Mitähän vaikkapa virolaiset tai Suomen oikeistolaiset olisivat Koivistosta keksineet, jos hän olisi sanonut, ettei tänne saa tulla?

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Juurikin hyvä kysymys kommenttini jatkeeksi.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Eivät saaneet palata Inkeriin ja siksi tulivatkin Viroon ja Karjalaan.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Tiedän Suomessa asuvia inkeriläisiä, jotka juuri 80-luvulla palasivat nimenomaan Inkeriin.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #27

80-luvulla oli jo mahdollisuus palata, jos oli minne. Meidänkin kylä oli kokonaan tuhottu...

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Juha Kuikka kirjoitti: [Neuvostoliitolla oli intressi puhdistaa Inkerin alue suomalaisista, koska sitä puhdistusta ei aiemmin ollut loppuun saatettu...En voi hyväksyä historian tulkintaa siten, että Suomi tuhosi Inkerinmaan. Kyllä sen tuhon tekivät inkeriläiset itse halutessaan muuttaa Suomeen.],

- juuri niin, ettei "Stalin onnistunut"...ja piti tehdä loppu, joten oli keksitty paluumuutto ja viimeisen kuoliniskun Inkerinmaalle teimme me itse Inkerin suomalaiset, mutta paluumuutto-orkesteria johtivat taitavasti Neuvostoliiton ja Suomen johdon kapellimestarit, joitten "salaiset sävelet" ohjasivat meitä ja varmaan kgb hieroi tyytyväisenä käsiä kun pääsivät vihdoinkin eroon näistä sitkeistä suomalaisista. Vaikka kuin pitkälle matkalle heidän vietiin, aina he palasivat tai ainakin yrittivät palata takaisiin omalle rakkaalle kotikonnulle...

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Viola kirjoittaa:
"Kgb:n johdon" oli pakko päästää myös venäläisiä, mutta kuinka "rotupuhtaita" he olivat? Alkuvaiheessa paluumuuttajastatuksen sai henkilö, joka neuvostoaikaisten asiakirjojen mukaan pystyi osoittamaan, että hänen neljästä isovanhemmastaan ainakin Yksi! oli suomalainen...
Tässä haluttiin reväistä inkeriläisten juuret pois koko maaperältä vaikka mukana lähtisi sitten puhdasrotuisia venäläisiä..."

Nyt menee jutut liian pitkälle, tarkoittaako tämä sitä, että suomalaiset halusivät reväistä inkeriläisten juuret koko maaperältä? Siis suomalaiset tekivät pahasti, kansanmurhan, tarkoituksena tuhota Inkerin kansa? Suomi teki inkeriläisten kansanmurhan! Niinkö?

Venäläiset ajoivat meidät karjalaiset evakot sodan avulla pois kotikonnuilta. Jouduimme korpeen, raivaamaan peltoa ja rakentamaan talot. Jo vuonna 1945 oli tilanne että vain 10 prosenttia eli avustusten varassa, eli sotalesket lapsineet. Kaikki muut tekivät tuotannollista työtä.

Inkeriläiset tulivat tänne vapaaehtoisesti huononommasta elintasosta parempaan. Koko ajan vain valitusta kiitoksena ja Putinin ja neuvostoliiton ihailua! Moni on sanonut että miksette mene takaisin. Viola valehtelee ettei Venäjä enää ota. Venäjän kansalaisuuden saa jokainen joka osaa venäjää ja jolla on jotain kytkentöjä tsaarin tai Stalinin Venäjään. Eli inkeriläisille paluu olisi helppo. On käsittämätöntä jatkuva valittaminen. Meikäläiset sairaat ja vanhukset ovat usein heitteillä mutta venäjänkielisille pitäisi kaikki tuoda kultalautasella!

Suomalaiset kansanmurhaavat inkeriläisiä! Pyytäkää Putinin spetsnazeja avuksi!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Leo Mirala kirjoitti mm. : [...Moni on sanonut että miksette mene takaisin. Viola valehtelee ettei Venäjä enää ota. Venäjän kansalaisuuden saa jokainen joka osaa venäjää ja jolla on jotain kytkentöjä tsaarin tai Stalinin Venäjään. Eli inkeriläisille paluu olisi helppo. On käsittämätöntä jatkuva valittaminen. Meikäläiset sairaat ja vanhukset ovat usein heitteillä mutta venäjänkielisille pitäisi kaikki tuoda kultalautasella!],

-Arvoisa kommentoija Mirala, miksi minun pitäisi mennä takaisiin? Olenko tunkeutunut sinun reviiriin tai vienyt leipä palan sinulta?, että haluat lähettää minut, Suomen kansalaisen täältä pois? Ja enkä muista, että olisin jossain kirjoittanut, ettei Venäjä meitä ottaisi takaisiin! Venäjä ottaisi avosyliin vastaan jokaisen entisen kansalaisen, mutta ei Inkerinmaalla meille tilaa enää ole, joten taas kohti Uralia, jossa kuulemma on varattu paikkakuntiakin muillekin paluumuuttajille...

L.Mirala:[Meikäläiset sairaat ja vanhukset ovat usein heitteillä mutta venäjänkielisille pitäisi kaikki tuoda kultalautasella!],
- Ai,teikäläiset sairaat ja vanhukset!? Tämähän on suoraa russofobiaa, jota en toivoisi tälle keskustelupalstalle.

Ensiksi pyytäisin kohteliaammin lukemaan tarkkaa kirjoituksiani, ettette vääristelisi asioita. Kiitos etukäteen!

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Viola, odotan jonkunlaista rehellisyyttä ja sivistystä sinulta!
Joissakin aikaisemmissa jutuissa jotkut kysyivät miksi inkeriläiset eivät muuta takaisin jos Suomessa on niin paha olla. Minä en ole niin sanonut.
Minä en halua lähettää sinua takaisin, minun puolestani olet tervetullut Suomeen, saat haukkua suomalaisia asiasta mutta ei asiattomasti.

Ei kukaan usko että inkeriläiset paluumuuttajat vietäisiin taas kohti Uralia. Onhan Putinin Venäjä vapaa maa, toista kuin entinen NL.

Otsikoit kirjoituksesi "Onnistunut kansanmurha". Sano suoraan, kuka on murhannut inkeriläiset?

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Esität minulle kysymyksen: [....Sano suoraan, kuka on murhannut inkeriläiset?],
- ei inkeriläisiä ole kukaan murhannut. Nykypäivän inkeriläisten viimeiset rippeet ovat Suomessa turvassa ja voivat hyvin! Nyt puhutaan laaemmasta historian jaksosta ja siitä, että on tapahtunut inkeriläisten "Kansan murha".
Wikipedia kertoo :
-[Kansanmurha (oikeustieteessä joukkotuhonta) on jonkin tietyn etnisen, kielellisen, uskonnollisen tai muun ryhmän (yleensä vähemmistön) järjestelmällistä tuhoamista.
Kansanmurhia tiedetään tapahtuneen useita ihmiskunnan historiassa antiikin ajasta lähtien.
Syyt kansanmurhaan ovat kosto, vihollisen pelko, tarve poistaa saastuttavat ”toiset” sekä tavoitteet, jotka vaativat vihollisen tuhoamista...]
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansanmurha#Syyt

Inkerinmaalla Neuvostoliitossa/Venäjällä on tapahtunut järjestelmällinen tuhoaminen inkeriläisten vähemmistöä. Inkerinmaan kohtaloon vaikutti se, että sattuipa se "sijoittumaan" niin strategisesti tärkeälle ja toisaalta vaaralliselle alueelle kuin Suomen ja Venäjän rajavyöhyke.
Alue on joutunut NL/Venäjän ja Suomen välisiin sotilaallisiin konfliktien alle, joten Inkerin kansan kohtaloon joutui vaikuttamaan, halusi sitä tai ei, myös Suomi.
Kansaa joukko-siirreltiin viime vuosisadan aikana monesti edes-takaisin ja NL/Venäjän johto ei halunnut, että Suomen välisen rajan vyöhykkeellä asuisivat suomenkieliset, joten piti "poistaa saastuttavat ”toiset", jos lainataan Wikipediasta.

Blogissani on kirjoitettu "viimeinen kuolinisku" Inkerin kansalle oli paluumuutto Suomeen, jonka järjestivät yhdessä NL ja Suomi. Meille tarjottiin Suomea ja me lähdimme vapaaehtoisesti ja jätimme oman maan.
Nyt voi vaikkapa sanoa niinkin julmasti, että Inkerin "kansan murhan" viimeisen iskun teimme me itse Inkerin suomalaiset!

Kiitos sinulle kommentista ja jospa me molemmat pysyisimme sivistyneesti blogin aiheessa ilman sitä, että loukkaamme toinen toisiamme.

p.s.Minä en pystynyt vaikuttamaan Inkerinmaan kohtaloon, niin kuin sinäkään Karjalan kohtaloon!
Oikein hyvää kevättä!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Kommentti FB-sta.
Vladlen Petrosevitch on kommentoinut fb-ssa ja antoi luvan siirtää Puheenvuoroon:
"Olen aina lukenut Violan kommentteja mielenkiinnolla. Inkerin kohtalosta haluaisin vielä sanoa, että Inkerin kohtalo on todella traaginen verrattuna muiden vainottujen kansojen kanssa. Tsetseniassa,esim.on säilynyt oma maa, kieli, kulttuuri, sama myös Virossa, ja Baltiassa he ovat itsenäisiä! heillä on kaikki- armeija, kieli, presidentti, lippu, ja jopa NATOn puolustusta! Inkerin kohtalosta tiedämme hyvin... Surullista... ei ole edes sellaista sana venäjän kielessä.
Kiitos kommentista ja hyvää kevättä!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Ote Pauli Vahteran blogista Iltalehdessä 10.4.2016:

http://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2016/04/1...

"Monikulttuurisuutta perustellaan että se on jotain parempaa. Mietitään asiaa inkeriläisten kautta. Vuonna 1989 inkeriläisiä asui Leningradin alueella noin 16 000. Neuvostoliitto oli hajoamassa ja inkeriläisillä oli suuri innostus tulevaisuudesta. He suunnittelivat kirkkojen ja asuntojen korjaamista. Inkeriläisten spontaaneihin tapaamisiin osallistui tuhansia ihmisiä, vaikka kutsut kulkivat suusta suuhun. Somea ei ollut.

Sitten tuli kaiken tuhoava hyvyys Suomesta. Sen seurauksena tuhannet oikeat inkeriläiset ja väärillä papereilla venäläiset muuttivat Suomeen. Ensimmäisinä lähtivät lusmut, joilla ei ollut työtä Venäjällä, eikä niin suurta kiinnostustakaan töihin. Kun maa tyhjeni, lähtivät myös työtä tekevät ahkerat inkeriläiset. Näin voisi päätellä myös tänne tulevista turvapaikan hakijoista. Ensimmäisenä ei todellakaan lähde lääkärit työnsä äärestä.

250px-Inkerin_liput1990-luvulta lähtien inkeriläisiä on muuttanut paluumuuttajina Suomeen yli 30.000, siis reilusti enemmän kuin Leningradin alueella heitä oli. Kun etnisen taustan mukaan ei saa tilastoida, emme edes tiedä, kuinka monta inkeriläistä meille tuli. Parhaiten määrää voi arvioida katsomalla tyhjiä inkeriläisten asuinalueita Venäjällä. Mutta emme näe inkeriläisyyttä Suomessakaan. Olemmeko ylpeitä siitä kuinka hyviä ihmisiä olemme?

Presidentti Koivisto teki sen, mihin Stalin ei pystynyt. Tuhosi inkeriläisen kulttuurin."

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Meidän karjalaisten kulttuurin tuhosi Venäjän pahuus, inkeriläisten kulttuurin suomalaisten hyvyys! Lopputulos oli sama. Mitä jäi karjalaisesta kulttuurista jäljelle? Karjalan piirakat, ei muuta. Entä mitä jää jäljelle inkeriläisten kulttuurista?

Luterilaiset evakot ovat täydellisesti sulautuneet. Vain sie ja mie -sanat tulevat joskus esiin. Meistä raja-karjalaisista jää jäljelle liudentunut ort. kirkko ja kasa livvin kielisiä kirjoja ja pitäjäkirjoja.

Tässä tämä elämä oli, ei jouduttu leireille piikkilankojen sisään kuten Gazan evakot. Olemme vapaita! Minä olen hyvin tyytyväinen elämään, mikään muu ei pelota kuin Venäjän agressio.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Olet oikeassa niin pahuuden kuin hyvyyden tuloksesta!
Olen minäkin tyytyväinen elämään.On ollut kaikenlaista matkan varrella, niin pommituksia kuin todellista nälkääkin...! Joten eletään nyt tätä päivää ja hetkeä ilman minkäänlaista pelkoa! Oikein hyvää kevään jatkoa!

Vesa Leinonen

Inkeri Land verkkosivut.

Kirjoitus kieli on Englanti.

Content:

- Information and facts about early indigenous cultures.
- Study of Nordic history.
- A study guide to the early cultural roots of the Baltic Finns.
- Voice the story of the previously oppressed minority groups.
- Expose the hidden evil of Communist dictatorship in the former Soviet
Union.

Open communication over the internet, a simple message about the dictatorship, over which thousands of people were sent to prison, slave camps, tortured and murdered during the 1900 to late 1980’s.
The content of the Inkeri Land eBook is also a story about early pioneers that ventured into the Nordic region after the Ice Age, and later grew into tribes and the Baltic Finn culture.

An Amazon Ebook is available from the following link Inkeri Land. If you have any questions or feedback, about this web site or the eBook, do contact us on info@inkeriland.com".

http://inkeriland.com/article-directories/

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Täytyy keskittyä näihin engl.kielisin teksteihin ennen kuin pystyn jotain sanomaan.

Kiitos kun tulit kommentoimaan!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset