Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Viisumittomat jokiristeilyt Imatralta Svetogorskiin

 • Vuoksen lautturi Taisto Kainulainen
  Vuoksen lautturi Taisto Kainulainen
 • On Vuoksessa saari terheninen ...
  On Vuoksessa saari terheninen ...
 • Vuoksi on 156 km pitkä.
  Vuoksi on 156 km pitkä.

Vii­su­mit­to­mat jo­ki­ris­tei­lyt I­mat­ral­ta Sve­to­gors­kiin! – Täl­lai­nen u­nel­ma on Vuok­sen Laut­tu­ril­la Tais­to Kai­nu­lai­sel­la! A­si­as­ta ker­too­ Uu­tis­vuok­si 31.7.2015 ot­si­kol­la "Laut­tu­rin ra­jau­nel­ma". Han­nu O­ja­la.

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Vuok­sen Laut­tu­rin Tais­to Kai­nu­lai­sen u­nel­ma kau­pal­li­sis­ta ve­­ne­ret­kis­tä S­ve­to­gors­kii­n on e­lä­nyt pa­ri­kym­men­tä vuot­ta. Kai­nu­lai­nen on kul­jet­ta­nut a­si­ak­kai­ta Tai­ni­on­kos­ken ja I­mat­ran voi­ma­loi­den vä­li­sel­lä a­lu­eel­la jo 24 ke­sä­nä. Si­vus­sa on ky­te­nyt a­ja­tus toi­sen rei­tin muo­dos­ta­mi­ses­ta I­mat­ran ja En­son (S­ve­to­gorsk, Ve­nä­jä) voi­ma­loi­den vä­lil­le...

  Tais­to Kai­nu­lai­nen tie­tää­, et­tä ve­ne­rei­tin var­si­nai­set on­gel­mat ei­vät o­le tek­ni­ses­sä suo­ri­tuk­­ses­sa vaan ra­jaan liit­ty­väs­sä by­rok­ra­ti­as­sa. Se­kä Suo­men et­tä ­Ve­nä­jän on saa­ta­va toi­min­ta mah­tu­maan ra­ja­val­von­nan kon­sep­tiin... Nii­n I­mat­ran läh­tö­paik­ka kuin Sve­to­gors­kin ran­tau­tu­mis­paik­ka­kin o­vat jo kat­sot­tu!

Toi­vot­ta­vas­ti Vuok­sen laut­tu­rin u­nel­ma to­teu­tuu! Ja i­loi­set ve­ne­ret­kei­li­jät käy­vät jo lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa kul­ke­maa­n es­teet­tö­mäs­ti ra­jan y­li mo­lem­piin suun­tiin Vuok­sen vir­taa pit­kin. Al­kaa­han tuo i­so Vuok­sen­jo­ki Suo­mes­ta, vaik­ka vir­taa­kin tääl­lä vain 13 ki­lo­met­ri­ä ko­ko­nais­pi­tuu­des­taan 156 ki­lo­met­ris­tä! Kuin­ka mah­ta­vat ret­kei­ly- ja luon­to­mat­kai­lu­mah­dol­li­suu­det o­li­si­vat­kaan!

Ko­ke­mus­ta riit­tää

O­lem­me­han saat­ta­neet kan­sain­vä­li­seen, to­sin e­päon­nis­tu­nee­seen, lii­ken­tee­seen näil­tä kaak­kois­kul­mil­ta niin lin­ja-au­tot I­mat­ral­ta Pie­ta­riin 11.11.2012, toi­nen link­ki, kuin Pie­ta­rin ja I­mat­ran vä­li­set hen­ki­lö­ju­nat­kin. To­sin niit­ten "kis­kot ei­vät vie­lä­kään ko­li­se, yh­teen­kään suun­taan.

Ja jo­pa Jo­en­suus­ta Pet­ros­koi­hin reit­ti­ä o­li juh­lit­tu vi­ral­li­ses­ti mo­lem­min puo­lin ra­jaa ja li­put­kin myy­ty mat­kus­ta­jil­le, mut­ta se­kin ju­na tai­taa­ ol­la puk­sut­ta­mas­sa läh­tö­vii­val­la en­pä tie­dä mis­sä puo­len ra­jaa ja mil­lai­si­a by­rok­raat­ti­si­a es­tei­tä sil­le tu­li?

Toi­vot­ta­vas­ti ra­ja­ny­li­tys­pai­kan jär­jes­tä­mi­nen ve­sis­tön kaut­ta on­nis­tuu hel­pom­min! By­rok­raat­ti­sis­ta es­teis­tä huo­li­mat­ta Laut­tu­ri Tais­to Kai­nu­lai­sen mie­les­tä i­de­aa­ ei pi­täi­si sil­ti hau­da­ta. Hä­nen mie­les­tään ret­ki Vuok­se­a pit­kin ra­jan y­li voi­si ol­la I­mat­ra-Sve­to­gorsk -kak­sois­kau­pun­gin mat­kai­lun e­ri­koi­suus.

  Vie­lä pa­rem­paa­ o­li­si, jos täl­lai­nen voi­tai­siin to­teut­taa ku­ten vii­su­mit­to­mat ka­na­va­ris­tei­lyt, Kai­nu­lai­nen miet­tii.

Jääm­me me­kin täs­sä ra­jan­pin­nal­la miet­ti­mään mi­ten pys­tyi­sim­me ra­ken­ta­maan ys­tä­vyy­den sil­taa näin ta­val­lis­ten kan­sa­lais­ten kes­ken mo­lem­min puo­lin ra­jaa? Mi­ten pääs­tä by­rok­raat­tis­ten es­tei­den y­li? On­ko se e­des mah­dol­lis­ta?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Ikävää, että tällä vuosituhannella joudutaan moisesta edes keskustelemaan. 30-luvulla imatralaiset piipahtivat Ensossa yhtä vaivattomasti kuin Lappeenrannassa. "Svetogorskia" tosin ei ollut olemassakaan.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Niin, mutta Lautturilla "On Unelma!", niin kuin meilläkin! Nyt se on ainakin muotia! Ja ilman menneisyyttä 30-luvulla ei olisi tulevaisuutta..., joten toivossa parempaan eletään! Kiitos avauskommentista!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Jaakko Häkkinen, kiitos suosittelusta! Eipä sitä koskaan tiedä, jospa tämä Lautturin Unelma toteutuisikin monen muunkin iloksi!:)

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Taistolla ja muillakin liikemiehillä on paljonkin toiveita. Markkinataloudessa vain pitää olla riittävästi maksavia asiakkaita.

Joensuun ja Petroskoin välille on vähän väliä yritetty saada juna- ja bussiyhteyttä. Lieneekö vieläkään säännöllistä bussiyhteyttä?
Määränpään pitäisi olla mielenkiintoinen ja haluttu matkailukohde. Tai pitäisi olla kohteissa paljon yhteisiä bisneksiä. Minulla on käsitys että suomalaisia yrityksiä on hyvin vähän Karjalan tasavallassa. Luulen että Venäjän byrokratia, rikollisuus ja korruptio estää meikäläisiä menemästä sinne. Joensuu-Petroskoi liikennesuunta voisi olla tärkein.

Mihin toimintaan tarvitaan lisää kaakkoisen rajan ylityspaikkoja ja parempia liikenneyhteyksiä? Vuoksen lautturin unelmat ovat liian pieniä toteutettavaksi.

Minulla sen sijaan on ISO unelma: Jo 70 vuotta olen asunut evakkona tynkä-Suomessa. Koko ryöstetty Karjala pitäisi saada takaisin. Vasta silloin Taistokin pääsisi laajentamaan risilybisnestään.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Leo Mirala kirjoitti: [Minulla sen sijaan on ISO unelma: Jo 70 vuotta olen asunut evakkona tynkä-Suomessa. Koko ryöstetty Karjala pitäisi saada takaisin. Vasta silloin Taistokin pääsisi laajentamaan risilybisnestään.],

- jos sellaiseen ISOn unelman toteuttamiseen ryhtyisimme, niin vaikeata on edes kuvitella kenelle ja millaisessa bisneksessa olisi mahdollisuuksia laajentumiseen!?
Ei hullumpi ajatus kuitenkaan! Ajatuksena!
Minä sen sijaan, siinä sivussa,lähtisin kanssasi palauttamaan Pohjois-Inkerin tasavallan omiin rajoihinsa. https://fi.wikipedia.org/wiki/Kirjasalon_tasavalta

Käyttäjän erlandsalo kuva
Erland Salo

Imatra-Svetogorsk yhteydestä on turha unelmoida. Sitä ei saa millään taloudellisesti kannattavaksi, koska kummassakaan päässä ei ole riittävästi kiinnostavia kohteita. Myös investoinnit ovat hirveän suuret lyhyelle ajalle.

Joensuun ja Petroskoin välinen liikenne saattaa olla mahdollista, mutta miksi se ei jo toimi? Onko syynä Venäjän pikkumainen byrokratia vai mikä?

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Erland Salo kirjoitti:[Imatra-Svetogorsk yhteydestä on turha unelmoida.],

-mielestäni Imatra—Svetogorsk-kaksoiskaupungin nimessä se voisi toteutua! Sen nimessä on ollut projekteja ja rahoitustakin on saatu EU:sta asti...
Toivotaan, että onni potkii Vuoksen Lautturia!

Käyttäjän SampsaMkel kuva
Sampsa Mäkelä

Keskustelu viisumivapaudesta EU:n ja Venäjän välillä on loppunut kokonaan. Toivottavasti tilanne Euroopassa kehittyy parempaan suuntaan, että tulevaisuudessa viisumia ei tarvita rajanylitykseen.

Kuinkahan toimisi viisumien tilalla matkustajien rekisteröityminen? Kaikki matkustusluvan saaneet voisivat vapaasti matkustaa EU:n ja Venäjän välillä niin kauan kuin maahantuloedellytykset täyttyvät. Tämä tosin vaatisi passintarkastuksessa nettiyhteyttä matkustajarekisteriin.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Sampsa Mäkelä kirjoitti: [Keskustelu viisumivapaudesta EU:n ja Venäjän välillä on loppunut kokonaan],

- siltä se tuntuu! Aika rientää eteenpäin ja tulevaisuus on tuntematon.

Vielä 12.9.2013 YLe Uutiset kertoivat. Kotimaa.Jessikka Aro:

Eilen (11.9.2013)julkistettiin Venäjän ja EU:n viisumivapautta koskeva tutkimus, jossa ennustettiin roimaa työllisyyden kasvua Suomen elinkeinoelämään jos viisumivapaus toteutuu. Ovatko ennustukset realistisia, siitä ovat keskustelemassa sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg ja Itä-Suomen yliopiston professori Antti Honkanen. Video: Yle

"Venäjän ja Suomen viisumivapaus ei sisäministeriön mukaan aiheuttaisi suuria riskejä"
http://yle.fi/uutiset/venajan_ja_suomen_viisumivap...
-------------------------
Ja Verkkouutiset.Politiikka. 26.9.2013 Ilkka Luukkonen :

Stubb Ylellä: Viisumivapaat Suomi ja Venäjä MM-finaalissa 2018.
Ulkomaankauppaministeri Alex Stubb (kok.) toivoo, että Suomen ja Venäjän välinen viisumivapaus toteutuu vuoteen 2018 mennessä.

Stubb on pitkään toivonut, että Suomen ja Venäjän välistä rajaliikennettä helpotetaan ja viisumipakko poistetaan. Hän sanoo uskovansa ihmisten vapauteen ja keskinäiseen kanssakäymiseen
http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/stubb%20ykk...

S.M:[Toivottavasti tilanne Euroopassa kehittyy parempaan suuntaan, että tulevaisuudessa viisumia ei tarvita rajanylitykseen.],
- tiedä sitä, olisiko se sitten parempi vai huonompi suunta!?

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille! Oikein hyvää kesänjatkoa näin Mendelssohn:n sävelen mukaan...ihailemaan Imatran kosken kuohua!

https://www.youtube.com/watch?v=hlKIBQdmAMo
Midsummer Night's Dream by Mendelssohn & Imatrankoski kuohuu

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset