Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Imatra on vaalien suuri häviäjä

I­mat­ra on vaa­lien suu­ri hä­vi­ä­jä –ot­si­kol­la kir­joit­ti 22.4., Kar­ri Kan­na­la I­mat­ra­lai­nen-leh­den pää­toi­mit­ta­ja ja kus­tan­nus­joh­ta­ja.

    Vaa­lien tu­los­ta saa­tiin jän­nit­tää vii­me met­reil­le saak­ka. E­te­lä-Kar­ja­lan o­sal­ta lop­pu­tu­los o­li se, et­tä lä­pi me­ni kuu­si eh­do­kas­ta: kak­si de­ma­ri­a, kak­si kes­kus­ta­lais­ta se­kä yk­si ko­koo­mus­lai­nen ja yk­si pe­rus­suo­ma­lai­nen. Uu­den vaa­li­pii­rin myö­tä E­te­lä-Kar­ja­la siis hä­vi­si kak­si paik­kaa. Va­li­tet­ta­vaa.

    I­mat­ran o­sal­ta vaa­li­päi­vä o­li mur­heel­li­nen: kau­pun­gin mo­lem­mat e­dus­ta­jat me­net­ti­vät paik­kan­sa. SDP:n Juk­ka Kär­nä (ää­ni­ä 4285) ja ko­koo­muk­sen A­nu Ur­pa­lai­nen (ää­ni­ä 3358).

Vaa­leis­ta ja vaa­lien tu­lok­sis­ta on kir­joi­tet­tu pal­jon, mut­ta uu­si­mat­ra­lai­se­na en oi­kein ym­mär­rä mik­si o­man kau­pun­gin ko­ti­vä­ki ää­nes­ti ak­tii­vi­ses­ti muit­ten kun­tien eh­dok­kai­ta. Jo­kai­sel­la on tie­ten­kin va­paa­va­lin­ta, mut­ta jo­ten­kin se tun­tuu hie­man ou­dol­ta.

O­vat­ko i­mat­ra­lai­set niin pet­ty­nee­t o­maan kau­pun­gin e­lit­tiin ja joh­ta­jiin, et­tei­vät us­koo­ e­nää miin­kän­lai­siin muu­tok­siin. "Ai­na sa­mat ih­mi­set me­ne­vät e­dus­kun­taan ja mi­tään ja mi­kää­n ei muu­tu pa­rem­paan"-sa­noi­vat it­sel­le­ni­kiin näin vaa­li­ken­tääl­lä ja vie­lä­pä pa­hem­min, et­tä "­kaik­ki te va­leh­te­let­te ja lu­pai­let­te kun­han pää­si­sit­te vain sin­ne Ar­ka­di­an­mä­el­le. Lu­pauk­set u­noh­tu­vat sa­man tien kun as­tut­te kyn­nyk­sen y­li...

Kat­so­taan­pa min­ne me­ni­vät i­mat­ra­lais­ten ää­net, joi­ta o­dot­ti­vat Juk­ka Kär­nä ja A­nu Ur­pa­lai­nen i­mat­ra­lai­sil­ta.

Jos las­ke­taan nyt vaik­ka i­mat­ra­lais­ten ää­net, jot­ka me­ni­vät naa­pu­ri­kun­nal­le Ruo­ko­lah­del­le?, jo­ka vä­ki­lu­vul­taa­n (5'396)on pal­jon pie­nem­pi I­mat­raa (27'979), mut­ta sai kak­si kan­sa­ne­dus­ta­jaa­ e­dus­kun­taan.

Kim­mo Tii­li­kai­sel­le (­kesk.) -1'389
Su­na Ky­mä­läi­sel­le (sd.) -2'236
Yh­teen­sä : -3'625

Myös muil­le e­te­lä-kar­ja­lai­sil­le:
Jä­ni Mä­ke­läl­le -637,
An­ne­li Kil­ju­sel­le -467,
A­ri Tor­ni­ai­sel­le -183,
Juk­ka Kop­ral­le -248.
Yh­teen­sä -1'535 ään­tä.

Yh­teen­sä näit­ten las­kel­mien­kin mu­kaa­n i­mat­ra­lais­ten 5'160 ään­tä me­ni muu­al­le. En mil­lään pa­hal­la voit­ta­ji­a koh­taan. On­nit­te­lut vaan heil­le, joi­hin i­mat­ra­lai­set us­ko­vat.

Mut­ta mie­len­kiin­toi­nen il­mi­ö tä­mä on!­Ja pa­nee var­mas­ti miet­ti­mään nii­n it­se kun­ta­lai­si­a kuin myös joh­to­e­liit­ti­ä. Vai on­ko se sa­maan te­ke­vä ku­ka sin­ne e­dus­kun­taan pää­see tai jää ran­nal­le? I­mat­ra­lai­nen, ruo­ko­lah­te­lai­nen vai­ko lap­peen­ran­ta­lai­nen?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Pekka Iiskonmaki

Paljonko Työväen Puolue sai ääniä?

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Hyvää huomenta!

Tarkoitatko STP:n kaikkia ääniä vai Viola Heistosen?

Pekka Iiskonmaki

#2
Molempia. Mikä siinä kommunismissa lumoaa?

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #5

Tiedät mistä löytää tulokset, mutta kerron ja linkitän, koska haluat korostaa missä menee STP ja sen ehdokas, vaikkakin sitoutumattomana.En käännä selkää puolueelle, joka ehkä ei toivu enää "olemiselle" näillä vaalituloksilla.

Puolueittain kokomaa:

http://tulospalvelu.vaalit.fi/E-2015/fi/tulos_koko...
STP:n koko maa - 984 ääntä.

Kaakkois-Suomen vaalipiiri. Ehdokaskohtaiset tulokset

http://tulospalvelu.vaalit.fi/E-2015/fi/vptulos_08...
Yksi ehdokas Viola Heistonen - 53 ääntä.

Ei minua kommunismissa mikään lumoa. Ei ole kokemusta.Ehkä sosialismissa jotain. Yritimme sitä rakentaa, mutta epäonnistuimme.

Pekka Iiskonmaki Vastaus kommenttiin #6

#6
Voisiko syynä olla, että liian monta toveria sai niskalaukauksen? Se karsii tehokkaasti kannatusta.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #7

??? En oikein ymmärrä.

Puhutko puolueesta vai sosialismista?

Pekka Iiskonmaki Vastaus kommenttiin #8

#8
Коммунистическая партия Советского Союза. Miten KTP:n ohjelma poikkesi tuosta teoriassa?

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #9

En ole tutustunut KTP:n ohjelmaan enkä ollut КПСС:n jäsen, ja kaiken lisäksi STP ei ole KTP.

Sain kyllä Neuvostoliitossa kasvaa,opiskella ja työtä tehdä kommunistisen ideologisen kasvatuksen(коммунистическое воспитание)ilmapiirissä.

No, mitäs sitten?

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Tuota kutsutaan täällä Suomessa demokratiaksi, ei siinä mitään ihmettelemistä ole. Et kai sinäkään niin hölmö ole, että äänestät ehdokasta, joka ei aja sinun asioitasi? Jos alueelta äänet valuvat muualle, ehdokkaat voivat vain katsoa peiliin. Kun tarpeeksi tuijottaa ja kysyy, kuka voi olla syyllinen, kyllä se jossain vaiheessa lamppu syttyy.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Niin se on, demokratiaa, mutta kuitenkin!...

Karri Kannalan kirjoituksessa sanotaankin, että "Sdp:n Jukka Kärnä totesi heti vaali-iltana, että muut ovat hoitaneet hommansa häntä paremmin.",eli Kärnä kunnioittavasti katsoi peiliinsä ja löysi syyllisen.

Kiitos kommentista!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset